Ph.d.-stipendium inden for Neurobiologi (21-17007)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Laboratorium for Neurobiologi (LNB), Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Clinical Science and Biomedicine". Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. august 2017 eller snarest herefter.  

Stillingsbeskrivelse

Kandidat med dyrlægebaggrund søges til eksperimentelt ph.d.-projekt om hjernens blodforsyning og lægemiddeloptagelse.
Stillingen søges besat af en person med cand.med.vet. baggrund. 

Stillingen er tilhørende forskningsgruppen LNB, der beskæftiger sig med forståelse og behandling af sygdomme i centralnervesystemet, herunder testes blandt andet nanocarriers optagelse i hjernen til behandling af neurologiske sygdomme. Der arbejdes med både eksperimentelle modeller på cellekulturer og små forsøgsdyr (gnavere).

Som ph.d.-studerende ved LNB vil du komme til at arbejder i et spændende, kompetetivt forskningsmiljø med høj grad af interaktion med især nationale men også internationale forskningsgrupper. Du vil indgå i en forskningsgruppe bestående af akademikere med forskellige sundheds- og naturvidenskabelige baggrunde og vil naturligvis også komme til at interagere med dyrestaldspersonalet.

Forskningsprojektet har til formål at anvende invasive eksperimentelle modeller i rotter og mus til studier af hjernens vaskulære forhold, optagelse af nanocarriers og biologiske lægemidler. Der vil også indgå undersøgelser af genetisk modificerede dyrestammer. Der påtænkes undersøgelser med intravaskulære- og intracerebrale injektioner af nanocarriers, der undersøges in vivo i realtime med blandt andet MRI og Fluorescens-imaging. Det er også et ønske at den ph.d.-studerende har interesse i at implementere adfærdsmodeller på gnavere. Den studerendes egen interesse i projektet vil naturligvis kunne indgå i den nærmere definition af projektets arbejdsmæssige udformning.

I løbet af ph.d.-studiet må der påregnes en vis undervisningsforpligtigelse, som til dels dog kan kompenseres med praktisk supervision af instituttets øvrige forskningsgrupper, som arbejder med dyreforsøg.

Ph.d.-stipendiet tildeles en person med cand.med.vet. baggrund, og stillingen forudsætter ikke detaljeret kendskab til hjernens biologi.
Yderligere oplysninger: Professor, dr.med., ph.d. Torben Moos, tmoos@hst.aau.dk, tlf:  99402420.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen. 


Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. 9940 9909.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til Cirkulære af 26.3.2012 om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-17007

Ansøgningsfrist

03/04/2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.