Teamleder til Team Byggeri

Ved Campus Service på Aalborg Universitet er en fuldtidsstilling som Teamleder for Team Byggeri ledig til besættelse hurtigst muligt, gerne fra 1. juni 2017 eller snarest herefter.   

Stillingsbeskrivelse

Tænder du på ledelse af medarbejdere samt af at skabe resultater gennem andre?
Har du samtidig både lysten og evnerne til arbejde med store, komplicerede og interessante byggeprojekter samt med udvikling og vedligeholdelse af den eksisterende bygningsmasse?
Så er du måske vores nye teamleder for Team Byggeri.

Teamets kerneopgave er at sikre velegnede fysiske rammer til universitetets mange studerende og ansatte. Teamet har ansvar for universitetets bygge- og anlægsprojekter ved nybyggeri, ombygninger samt i forbindelse med vedligeholdelse af bygningerne, der samlet set udgør knap 300.000 m2 i campusbyerne Aalborg, Esbjerg og København.

Foruden teamlederen udgøres teamet af pt. 12 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der alle brænder for deres jobs og for at levere god campus service. Teamet er af uddannelse bygningskonstruktører, tekniske designere/assistenter, arkitekter m.v. og beskæftiger sig primært med

 • projektledelse ved byggeprojekter
 • planlægning og gennemførelse af vedligehold
 • digitalt byggeri
 • studiemiljø og indretning

Team Byggeri udgør det ene af to teams i afdelingen for Byggeri & Drift, og teamet har naturligvis et meget tæt samarbejde med driftsteamet samt de øvrige afdelinger i Campus Service om at levere gode løsninger med høj kvalitet i et konstruktivt samarbejde med vores omgivelser internt som eksternt. Vi sætter en ære i at udvise helhedssyn og tværgående samarbejde med en tydelig ambition om at skabe løbende forbedringer i proaktiv og konstruktiv dialog med brugere og interessenter.

Som teamleder skal du medvirke til at bedrive tydelig, dialogbaseret og anerkendende ledelse, som dels medvirker til at skabe trivsel, arbejdsglæde og engagement, dels sikrer en faglig og personlig udvikling af medarbejderne og organisationen, således at vi til stadighed fremstår som en attraktiv arbejdsplads med et sundt og godt arbejdsmiljø.

Som teamleder skal du bl.a. også kunne:

 • Udvælge og udvikle medarbejdere
 • Bedrive ledelse med faglig indsigt og udvikle faglighed hos andre
 • Være relationsopbyggende – opad, nedad og sidelæns i organisationen samt udadtil
 • Organisere, delegere, sætte mål og evaluere indsats samt give feedback
 • Håndtere og styre tværgående og -faglige processer med fokus på både proces og resultat
 • Være en dygtig kommunikator og gøre det vedtagne meningsfuldt for de faglige medarbejdere, brugere og samarbejdspartnere
 • Bidrage med faglig indsigt og indspark i strategiarbejde samt yde ledelsesmæssig støtte og bidrag til afdelingslederen

Som teamleder forventer vi, at du sætter pris på ledelsesarbejdet samt det at skabe resultater gennem andre. Gennem udvikling af faglighed og effektivitet sikrer du både medarbejdernes og teamets succes og trivsel.

Vi forventer, at du har en faglig relevant uddannelse og dokumenteret erfaring, eksempelvis som ingeniør, arkitekt eller konstruktør, som gerne må være suppleret med uddannelse inden for ledelse. Den rette kandidat har såvel økonomisk som driftsmæssig forståelse, og har erfaring med ledelse af en stor projektportefølje indenfor gennemførelse af byggeprojekter med stærkt fokus på brugerinddragelse.
Det er en forudsætning at kandidaten har gode kommunikations- og forhandlingsevner såvel skriftligt som mundtligt.

Den rette kandidat er som person visionær og udviklingsorienteret samt systematisk og analytisk stærk.
Det er vigtigt, at du har en synlig integritet og troværdighed, så der er overensstemmelse mellem ord og handling.
Du er en rollemodel, og gennem egne handlinger promoverer du organisationens værdier og det særlige kodeks/de værdier, der følger med det at være offentlig ansat.
Du insisterer på det gode samarbejde båret af en dialogorienteret og tillidsskabende tilgang samt en stærk og diplomatisk kommunikation.
Vi forventer os en fleksibel leder, der er robust og som bevarer overblikket selv i pressede situationer.

Vi tilbyder et job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling i et dynamisk og visionært miljø indenfor et af tidens mest aktuelle og spændende udviklingsområder på Aalborg Universitet. Campus Service er i en positiv udvikling, og jobbet rummer gode muligheder for, at du kan sætte dit personlige præg. Jobbet giver udstrakt grad af selvstændighed og frihed under ansvar.

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Alex Røge Hermansen, arh@adm.aau.dk, tlf. 9356 2130 med dine eventuelle spørgsmål omkring stillingen.

Indledende ansættelsessamtaler afholdes den 5. april 2017 og evt. uddybende samtaler den 7. april 2017.

Umiddelbart forinden samtalen vil kandidaterne, som forberedelse til samtalen, skulle løse en mindre skriftlig kommunikationsopgave samt reflektere over en case. 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som specialkonsulent, eller ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land, eller ansættelse og aflønning iht. OAO-fællesoverenskomsten, organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører m.fl. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Stillingsnummer

894891

Ansøgningsfrist

Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.