Adjunktur i Interaktionsdesign og animation

Ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, er der pr. 1. august 2017 eller snarest derefter en ledig stilling som adjunkt i interaktionsdesign og animation. Stillingen er en tidsbegrænset 3-årig fuldtidsansættelse og indbefatter såvel forskning som undervisning.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt omfatter stillingen forskning på internationalt niveau inden for interaktionsdesign, animation samt interaktive digitale medier. Der lægges vægt på kendskab til animationsteori og brug af animation og bevægelse inden for interaktionsdesign. Den kandidat, der ansættes i stillingen, skal have erfaring samt en ph.d. inden for et af disse felter eller et nært beslægtet felt.

Undervisningsmæssigt er stillingen hovedsagelig tilknyttet bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier, herunder specialiseringen i interaktive, digitale medier samt kandidatuddannelserne i Interaktive, digitale medier og Oplevelsesdesign. Dokumenteret undervisningserfaring inden for sådanne eller tilsvarende områder vil på den baggrund være en fordel. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL), dokumenteret erfaring med denne læringstilgang vil derfor også være en fordel, men ikke en forudsætning.

Ansøgeren skal være indstillet på at søge og hjemtage ekstern funding.

På den baggrund er stillingen møntet på forskning og undervisning inden for følgende områder:

  • Interaktivitet, Interaktionsdesign og Human-Computer Interaction
  • Animationsteori og bevægelse som designkomponent i interaktive digitale systemer
  • User interface design, Usability og User Experience
  • Digital designteori og -metode
  • Digital materialitet og digital æstetik

Kandidaten vil blive tilknyttet vidensgruppen InDiMedia, Center for Interaktive Digitale Medier & Oplevelsesdesign. Det forventes, at kandidaten kan bidrage til at udvikle gruppens forskningsmæssige profil, særlig inden for forskning i interaktionsdesign, animation og animationsteori samt mere bredt inden for designteori og -metoder samt interaktivitet og interaktive medier.

På det menneskelige plan forventes ansøgeren at have gode samarbejdsevner samt være i stand til at skabe og vedligeholde gode relationer til forskere med forskellig forskningsmæssig og kulturel baggrund.

Der forudsættes fast tilstedeværelse på instituttet. Det forudsættes endvidere, at ansøgere er indstillet på at deltage aktivt i alle aspekter af det daglige arbejde på instituttet og uddannelserne. For information om instituttets forskningsprofil m.v. henvises der til instituttets hjemmeside på adressen: http://www.kommunikation.aau.dk

Adjunktur
En adjunktstilling er en tidsbegrænset videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet. Den ansatte skal desuden deltage i et kursus i universitetspædagogik for adjunkter, tilrettelagt af universitetet.

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år ved den samme institution (max. 6 år på adjunktniveau på AAU og max. 8 år i alt på adjunktniveau i Danmark).

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer.

Ansøgningen skal indeholde følgene:

  • CV 
  • Fuldstændig publikationsliste, med markering af de vedhæftede publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må maksimalt vedhæftes 5 publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesskabet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere.
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (vejledning)
  • Kopi af eksamensbeviser (kandidatbevis og ph.d.-bevis) 

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Mikael Vetner, mail vetner@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7263, eller professor Jens F. Jensen, mail jensf@hum.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9028. 
 
Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Hanne Brusgaard Irskov på Fakultetskontoret, mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 9592
.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01373

Ansøgningsfrist

Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.