Ph.d.-stipendium i studerendes transitioner i medicinuddannelse (21-17012)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Health Care, Education, Organizations, and Ethics". Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. juli 2017 eller snarest herefter.  

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er placeret ved Centre for Health Science Education and Problem-based learning under Institut for Medicin og Sundhedsteknologi. Centret blev etableret pr 1. april 2014 og har som overordnet formål aktivt at bidrage til forskning, udvikling og undervisning indenfor health science education og herunder medicinuddannelse. Centret varetager undervisning af såvel studerende som ansatte. Centret bidrager til udviklings- og undervisningsopgaver på tværs af det Sundhedsvidenskabelige Fakultets skole og institutter og bidrager til forskning indenfor problembaseret læring, medicinuddannelse og sundhedsetik.

Det konkrete ph.d. projekt placerer sig indenfor transitioner i problembaseret medicinuddannelse og skal bibringe viden om medicinstuderendes transitionsprocesser gennem deres kandidatuddannelsesforløb. 

 Ansøgeren forventes at have: 

  • Relevant kandidatuddannelse.
  • Overordnet kendskab til de sundhedsvidenskabelige universitetsuddannelser herunder medicinuddannelsen.
  • Kendskab og gerne erfaring med den problembaserede læringstilgang ved universitetsuddannelser.
  • Kendskab til og gerne erfaring med empiridrevet undersøgelse Kompetencer til forskning og formidling på dansk og engelsk.
  • Gode samarbejds- og kommunikationsevner.
  • Ønske om at indgå i tværfaglige sammenhænge.
Det er herudover en fordel, hvis ansøgeren har undervisnings- og/eller vejledningserfaring fra det sundhedsvidenskabelige område. Endelig vil det være en fordel hvis ansøgeren har et indgående kendskab til sundhedssektoren. 

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor Diana Stentoft, email: stentoft@hst.aau.dk.

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: bew@adm.aau.dk, tlf. 9940 9909.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: http://www.medicine.aau.dk/.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til Cirkulære af 26.3.2012 om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-17012

Ansøgningsfrist

Fri Mar 31 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.