Adjunktur i Politisk Sociologi og Politisk Kommunikation, bemærk ændret ansøgningsfrist

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som Adjunkt i Politisk Sociologi og Politisk Kommunikation ledig til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest derefter. Bemærk at ansøgningsfristen er fremrykket til 20. april 2017.

Stillingsbeskrivelse

Den primære opgave i stillingen omfatter forskning på internationalt niveau og undervisning Politisk Sociologi og Politisk Kommunikation. Forskningsmæssigt vil adjunkten blive tilknyttet forskningsgruppen i Politisk Sociologi, hvor det her forventes, at vedkommende deltager i forskningsprojekter i samarbejde med forskningsgruppens medarbejdere, og i øvrigt deltager aktivt i forskningsgruppens aktiviteter. Undervisningsmæssigt vil adjunkten primært skulle undervise og vejlede på bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik og Administration samt Samfundsfag. Aalborg Universitet arbejder med en problembaseret læringstilgang (PBL) og derfor er erfaring med en sådan læringstilgang en fordel.

Forskningsmæssigt er stillingen møntet på ansøgere, som i deres forskning har vist evnen til empirisk at undersøge, analysere og synliggøre interaktionen mellem henholdsvis vælgere/borgere, medier og forskellige politiske aktører. Stillingen er derfor møntet på forskning og undervisning inden for følgende 4 områder:

  • Medborgerskab og politisk deltagelse
  • Nye politiske kommunikations- og deltagelsesformer, herunder anvendelse af sociale medier
  • Politisk strategi, herunder de politiske partiers brug af medierne
Stærke metodiske kompetencer er en forudsætning for ansættelse.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.
  
Ansøgningen skal indeholde 
 
• Motiveret ansøgning
• Opdateret CV
• Fuldstændig publikationsliste
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen Der må vedlægges maks. 5 publikationer
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne) Skabelon
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis) 
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i en undervisningsportfolio
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anette Borchorst, tlf. 9940 8427 eller mail ab@dps.aau.dk 
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se dette link.
 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Malene Steen, tlf. 9940 7959, e-mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk 


Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01382

Ansøgningsfrist

20/04/2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.