Videnskabelig Assistent - Evaluation and Capacity Building, 2017-224-01384

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus Aalborg er en eller flere tidbegrænsede 1-årig stillinger som fuldtidsansat videnskabelig assistent med tilknytning til forskningsgruppen "Evaluation and Capacity Building" ledige til besættelse fra 1. maj 2017 eller snarest derefter. Der er mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsgruppen arbejder med organisatorisk Samskabelse, Capacity Building og evaluering indenfor bl.a. uddannelse - fra børnehave til Higher Education, boligsocialt arbejde, det sociale område og lighed i sundhed. Gruppen består af 10 meget aktive forskere, som har særligt vægt på at bedrive anvendelsesorienteret forskning i samarbejde med den offentlige og private sektor. For mere information om Institut for Læring og Filosofi henvises til instituttets hjemmeside på adressen: www.learning.aau.dk

Den videnskabelige assistent skal primært assistere i forhold til at 
• Deltage i ansøgninger om og gennemførelse af eksternt finansierede projekter f.eks. forberedelse, afholdelse og behandling af interviews, workshops og projektmøder

• Styrke forskningsgruppens synlighed, som samarbejdspartnere i forhold til omgivelserne f.eks. gennem opdatering af VBN, opdatering af sociale medier, professionel modtagelse af og kontakt til eksterne samarbejdspartnere

• Understøtte gruppens forskere i profilering af deres faglighed f.eks. gennem litteratursøgning, oversættelse fra dansk til engelsk, korrekturlæsning af artikler

• Indkalde, planlægge og skrive referat af forskningsgruppemøder

Vi forventer, at du 
• Har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatgrad med et højt karaktergennemsnit
• Har gode engelsk kundskaber
• Kan arbejde struktureret og selvstændigt
• Har en solid analytisk forståelse samt gode metodiske egenskaber 

• Er løsningsorienteret

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til stillingen er på kandidatniveau.
 
Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.)
• Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes tre publikationer - såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringen skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere.
• Videnskabelige kvalifikationer.
• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig intern bedømmer.
Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Professor Hanne Kathrine Krogstrup, tlf. 9940 9605, e-mail krogstrup@learning.aau.dk.

Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: www.learning.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Louise Husfeldt Knudsen, tlf. 9940 7031, e-mail. humsamf-hrteamet@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstuktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01384

Ansøgningsfrist

31/03/2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.