Lektorat i Politisk Sociologi og valgforskning

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab er en stilling som lektor indenfor Politisk Sociologi og valgforskning ledig til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Ansøger vil blive tilknyttet forskningsgruppen i Politisk Sociologi, hvor vedkommende forventes at bidrage aktivt til såvel udvikling af forskningsgruppens eksisterende aktiviteter samt igangsættelse af nye aktiviteter og forskningsprojekter. Der vil blive lagt vægt på, at ansøgeren har erfaring med deltagelse i nationale og internationale forskningsnetværk og –projekter.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært ligge inden for valgforskning samt forskning i holdningsdannelse og –ændring. Forskningen skal også give øget viden om de metodiske muligheder og udfordringer forbundet med at studere vælgernes holdninger, og ansøger forventes derfor at have ekstraordinære metodiske kompetencer. Særligt vægtes ansøgerens kompetencer inden for surveydesign og kvantitative metoder, der er et væsentligt aspekt i forskningsgruppens faglige profil. Dokumenteret erfaring med at studere vælgernes holdninger og adfærd er således en forudsætning.

Ansøger vil hovedsageligt skulle undervise og vejlede inden for politisk sociologi og varetage metodeundervisning på bachelor- og kandidatuddannelserne i Politik og Administration samt Samfundsfag. Ydermere kan der blieve tale om undervisning på masteruddannelsen i Public Governance. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer. Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.
 
Ansøgning skal indeholde

• Motiveret ansøgning 
• Opdateret CV
• Fuldstændig publikationsliste 
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer 
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne) skabelon
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio 
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anette Borchorst, tlf. 9940 8427, e-mail ab@dps.aau.dk
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se dette link
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Malene Steen, tlf. 9940 7959, e-mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01386

Ansøgningsfrist

Thu Apr 20 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.