Ph.d.-stipendier indenfor Medicinsk Mikrobiologi (21-17035)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Biomedicin, er et antal ph.d.-stipendier ledige inden for det generelle forskningsprogram "Clinical Science and Biomedicine". Stipendierne er ledige til besættelse pr. 1. september 2017, eller snarest herefter. Ansættelse er med en varighed på 3 år.  

Stillingsbeskrivelse

Institut for Medicin og Sundhedsteknologi udfører tværvidenskabelig forskning, undervisning og formidling inden for sundhedsteknologi, idræt og medicin. Instituttet har mere end 250 medarbejdere og har ansvaret for over 1300 studerende. Over 60 ph.d.-studerende er indskrevet i den tilknyttede forskerskole. Forskerne er organiseret i en række forskningsgrupper og -centre, og instituttet råder over laboratorie- og renrumsfaciliteter til 3D bevægelsesanalyse, åndedræts- og kredsløbsundersøgelser, sanse-motorisk analyse, celledyrkning, molekylær biologi, hjerneanalyse, etc. 


Uddannelserne omfatter bachelor- og kandidatuddannelser i Sundhedsteknologi, Medicin, Medicin med Industriel Specialisering og Idrætsvidenskab. Kandidatuddannelserne inkluderer Klinisk Videnskab og Teknologi, Folkesundhedsvidenskab, Idrætsteknologi og også deltids-masteruddannelser i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling, Sundhedsinformatik og Sexologi. Alle uddannelser er tilrettelagt ud fra problembaseret læring og tager udgangspunkt i case- og projektarbejde. Find mere information på www.hst.aau.dk

Stillingsbeskrivelse: 
I det aktuelle projekt vil det videnskabelige arbejde være koncentreret om to humane patogene bakterier:  E. coli og K. pneumoniae. Begge bakterier er en del af den normale tarmflora men er også hyppige årsager til infektioner udgået fra mave-tarmkanalen. Disse infektioner er hyppigst urinvejsinfektioner men kan også være mere alvorlige, såsom sepsis, som er en kritisk livstruende tilstand, som kan føre til chok og multiorgansvigt. Hos begge bakterier ses en stigende forekomst af antibiotikaresistente stammer samt nye resistensmekanismer, hvilket gør infektioner med disse bakterier et stort behandlingsmæssigt problem i Danmark.
Formålet med dette ph.d.-projekt er at afdække patogenese- og resistensmekanismer i E. coli og K. pneumoniae isolater fra patienter med sepsis. Dette vil blandt andet gøres ved at studere interaktionen mellem bakterierne og komponenter af det innate immunforsvar, eksempelvis komplementsystemet. Denne viden vil bidrage til en bedre forståelse af, hvorfor nogle bakterielle infektioner giver sepsis, mens andre ikke gør, og om der en sammenhæng mellem bakteriernes patogenesefaktorer og deres resistensmønstre.
Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til Professor Svend Birkelund, telefon 40961916, e-mail sbirkelund@hst.aau.dk.
Stillingerne indeholder desuden en undervisningsforpligtelse på 120 timer pr. semester. Undervisningen vil foregå på uddannelserne i Medicin og Medicin med industriel specialisering.

Kvalifikationskrav:
Stillingerne tildeles personer med kandidateksamen i medicin, medicin med industriel specialisering eller anden relevant natur-/sundhedsvidenskabelig uddannelse. Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen.
Kandidater med forskningsmæssig erfaring indenfor immunologi og mikrobiologi vil blive foretrukket. Desuden anses undervisningserfaring indenfor problem-baseret læring (PBL) som en fordel.
Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Ansøgernes kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Bettina Wedde, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail:bew@adm.aau.dk, tlf. 9940 9909.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til Cirkulære af 26.3.2012 om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

21-17035

Ansøgningsfrist

Thu May 25 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.