Videnskabelig assistent ved Danish Institute of Humanities and Medicine (DIHM)

Ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, er en stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 1. januar 2018 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer ugentligt og er tidsbegrænset til 31. marts 2019.

Stillingsbeskrivelse

Den videnskabelig assistent ansættes ved Danish Institute of Humanities and Medicine (DIHM) og vil hovedsageligt arbejde på et kvantitativt forskningsprojekt om kommunikation, der omhandler akutopkald til 112.

Den videnskabelige assistents primære opgaver på forskningsprojektet vil være:

  • Indsamling og behandling af data
  • Litteratursøgning og praktisk arbejde med kilder
  • Teoretisk og empirisk arbejde, herunder indledende analyse af data samt interviews
  • Organisering af samarbejdet mellem projektets partnere og interessenter
  • Koordination af projektets formidling både nationalt og internationalt

Derudover vil det være den videnskabelige assistents ansvar løbende at koordinere DIHMs øvrige projekter samt assistere DIHMs leder i forberedelsen af en række planlagte fondsansøgninger.

Der ønskes en kandidat med viden om arbejdsgangene på danske AMK-vagtcentraler samt indsigt i 112-procedurer. Derudover vil erfaring med skriftlig og mundtlig engelsk på højt niveau samt projektkoordination og fundraising indenfor det sundhedskommunikative område være en fordel.

Den videnskabelige assistent forventes at:

  • Have solid analytisk forståelse og gode metodiske egenskaber
  • Kunne bidrage aktivt i forhold til kvalitetssikring af projektet
  • Kunne arbejde struktureret og selvstændigt

Videnskabelig assistent
En stilling som videnskabelig assistent er en tidsbegrænset stilling på op til 3 år med henblik på varetagelse af forskning og/eller undervisning. Ved udløbet af ansættelsesperioden fratræder den videnskabelig assistent uden yderligere varsel.

Kvalifikationskravet er almindeligvis kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

• CV
Evt. liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes fem publikationer
Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere. Skabelon
• Eksamensbeviser (Kandidatbevis og eventuelt ph.d.-bevis)

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk eller administrationschef Henrik Sand, hsand@hum.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Malene Steen på Fakultetskontoret, mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk eller telefon (+45) 9940 7959.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01506

Ansøgningsfrist

Thu Jul 27 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.