Ph.d.-stipendiat i kompetenceudvikling i ældreplejen i vekselvirkningen mellem uddannelse og praksislæring (2017-224-01555)

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, det Humanistiske Fakultet, er der pr. 1. januar 2018 eller snarest herefter en ledig stilling som ph.d.-stipendiat inden for Kompetenceudvikling i ældreplejen i vekselvirkningen mellem uddannelse og praksislæring.

Stillingsbeskrivelse

Projektet er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, SOSU Østjylland og Aalborg Universitet der skal kortlægge og skabe ny viden om læring og kompetenceudvikling i vekselvirkningen mellem social- og sundhedsuddannelserne og arbejdspladser i ældreplejen. Projektet skal generere viden, der kan bidrage til en bæredygtig model for både elevers læring og uddannede medarbejderes kompetenceudvikling. Projektet skal tilrettelægges, så tværprofessionelt samarbejde og læring er centralt. Følgende områder kan inddrages:

  • Læringsformer og forskellige metodiske og teoretiske tilgange: Er der forskel på udbyttet af forskellige læringsformer alt efter om man er elev eller uddannet medarbejder? Hvordan understøtter læringsformer på skolen og i praksis hinanden?
  • Læringsmiljø: Hvad betyder vilkår og rammer på hhv. plejehjem og hjemmepleje for læringen? Hvordan skabes en god læringskultur med de givne vilkår og rammer på skolen, i hjemmepleje og på plejehjem? Sammenhæng og match mellem indhold og niveau i uddannelsernes skoledel og praksis.
  • Kontekstspecifikke temaer: hvilken læring og kompetenceudvikling er relevant i fx pårørendesamarbejde eller lignende centrale elementer af det social- og sundhedsfaglige arbejde?

Vi søger en kandidat, som har indsigt og interesse i læring og det social- og sundhedsfaglige felt, som er nysgerrig og vedholdende, og som gerne vil bidrage til at involvere forskellige aktører i forskningsprocessen.

Der indgår formidlings- og undervisningsaktiviteter i stillingen svarende til ½ årsværk. Aktiviteterne vil være fordelt mellem Aarhus Kommune, SOSU Østjylland og Institut for Kommunikation og tage udgangspunkt i Ph.d.-projektet og kandidatens øvrige kompetencer.  

Den ph.d.-studerende bliver ansat På Aalborg Universitet men arbejdsstederne vil være både Aarhus Kommune, SOSU Østjyllands Aarhusafdeling og forskningsgruppen Qualitative Studies (QS) på Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Kandidaten indskrives ved ph.d.-skolen for Humaniora på Aalborg Universitet under programmet Human Centered Communication and Informatics (HCCI).

 
Kvalifikationskrav
Ph.d.-studiet er normeret til 3 årsværk. Stipendiet kan søges af kandidater og kandidatstuderende, der forventer at afslutte deres studium inden den forventede ansættelsesdato (specialekontrakt samt dokumentation for eksamenstidspunkt vedlægges).
Ph.d.-uddannelsen gennemføres iht. Bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 (Ph.d.-bekendtgørelsen), samt fakultetets interne regler om ph.d.-uddannelsen.

Generelle oplysninger
Ph.d.-stipendiaten indskrives ved Den Humanistiske Ph.d.-skole, Aalborg Universitet.
Se venligst
ph.d.-skolens hjemmeside for oplysninger om ph.d.-uddannelsen, adgangskrav, ansøgningsprocedure mv.

Ansøgning

  • Ansøgningsskema   (Application form)
  • Projektbeskrivelse – se hjemmesiden for detaljer 
  • CV
  • Eksamensbeviser
  • Udenlandske ansøgere skal fremsende en IELTS eller TOEFL-test (undtaget for dette er nordiske lande, lande hvor engelsk er modersmål).
  • Ansøgning om eventuel merit
  • Evt. publikationsliste.

Evt. eksempler på skriftligt arbejde. F.eks. speciale eller lignende


Ansøgers samlede kvalifikationer bedømmes af et bedømmelsesudvalg. Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning.
Fakultetet gør opmærksom på, at ansøgers projektbeskrivelse kan blive tjekket for plagiat.

 
Ansøgning samt alle ovenstående bilag skal fremsendes via nedenstående link ”søg online”.

Kontaktoplysninger
 Y
derligere oplysninger om forskeruddannelsesprogrammet  kan ses på programmets hjemmeside PhD Programme Human Centred Communication and Informatics (HCCI)

Potentielle ansøgere er velkomne til at henvende sig til lektor på Institut for Kommunikation Charlotte Wegener på mail cw@hum.aau.dk eller telefon 30458582 eller til uddannelsesleder i Aarhus kommune Helle Rasmussen på Email: hras@aarhus.dk eller telefon 2979 9331. 

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Lone Bråten e-mail: alb@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2017-224-01555

Ansøgningsfrist

Sun Oct 15 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.