Adjunktur i Organisation og Strategi, 2017-224-01669

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Økonomi og Ledelse, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt i organisation og strategi ledig til besættelse fra 1. marts 2018 eller snarest derefter. Arbejdssted: Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

Adjunkten tilknyttes forskningsgruppen FIRM og forventes at bidrage til at udvikle gruppens arbejde med interorganisatoriske relationer med særligt henblik på fælles værdiskabelse gennem innovation af forretningsmodeller, organisering af værdinetværk og strategisk udvikling. Det er derfor en fordel, at ansøger kan dokumentere videnskabeligt arbejde inden for et eller flere af følgende felter:

  • Udvikling af kollaborative forretningsmodeller
  • Interorganisatorisk samarbejde om strategisk udvikling
  • Organisering af værdinetværk
  • Forretningsmodelinnovation med henblik på value co-creation

FIRM har et tæt samarbejde med private og offentlige organisationer, der omfatter bidrag til strategisk og organisatorisk udvikling i organisationerne samt facilitering af samarbejde mellem organisationerne. En væsentlig metodisk tilgang i dette arbejde er engaged scholarship. Desuden gennemfører FIRM aktiviteter, hvor private og offentlige virksomheder trækkes ind i undervisningen, både som aktive deltagere i undervisning og som empirisk genstandsfelt for de studerendes aktiviteter. Det er derfor en fordel, at ansøger har erfaring med brobygning mellem universitet og erhvervsliv, facilitering af samarbejde mellem virksomheder samt udvikling af praksis ud fra en engaged scholarship tilgang.

Ansøger forventes at bidrage til undervisningen på HA- og Cand.Merc.-uddannelserne ved Aalborg Universitet. Der kan forekomme undervisningsaktiviteter på masteruddannelser. Undervisningen omfatter både forelæsninger, seminarer, workshops og projektvejledning, som foregår i overensstemmelse med den problem-baserede undervisningsform på Aalborg Universitet. Det er derfor en fordel, at ansøger kan dokumentere undervisningserfaring med PBL inden for det erhvervsøkonomiske område.
 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.

Kvalifikationskrav
 
Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.  

Endvidere forventes det, at ansøger kan formulere sig mundtligt og skriftligt på både engelsk og dansk, da der skal kunne varetages publicering og undervisning på begge sprog.
 
Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Link til Skabelon.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Link til Vejledning.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til lektor, forskningsgruppeleder Mette Vinther Larsen, tlf. 9940 8253, e-mail mvl@business.aau.dk.  
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www2.business.aau.dk/.   
 

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Gurli Brogaard, tlf. 9940 7023, e-mail hs-hr@adm.aau.dk

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-0169

Ansøgningsfrist

22/01/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.