Et eller flere ph.d.-stipendier inden for komfortpraksis, energiforbrug og hverdagsliv i fremtidens bolig (SBI-18001)

Ved Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, Statens Byggeforskningsinstitut er et ph.d.-stipendium ledigt inden for det generelle studieprogram "Planning and Development", til besættelse pr. 1. april 2018 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Ph.d.-projektet er en del af forskningsprojektet InterHUB, som gennem tværfagligt samarbejde skal undersøge, hvordan en fremtidig integration af bygninger i energisystemet hænger sammen med husholdningers komfortpraksis og forsyningsselskabers forretningsmodeller. Ph.d.-projektet skal se på, hvordan sociale normer om komfort i boligen udvikles i sammenhæng med henholdsvis ny teknologi og med forsyningsselskabernes forretningsmodeller og herunder hvilken rolle kontrol og feedback fra systemet har for husholdningers praksis, forståelse og oplevelse af boligen.

Kandidaten forventes at have en sociologisk, eller lignende samfundsvidenskabelig baggrund, med stærke kvalitative metodekompetencer. Desuden forudsættes stærke kommunikative kompetencer, skriftligt og mundtligt på engelsk såvel som dansk, herunder skal kvalitative interview med husholdninger kunne gennemføres på dansk. Ph.d. projektet vil være tværfagligt integreret med andre parallelle projekter, inden for socio-tekniske, humanistiske og tekniske studier, så interesse for tværfaglighed er væsentligt, men erfaringer med dette er ikke nødvendigt.

Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse for, hvordan ansøger forestiller sig at projektet kan udfoldes, og man opfordres til at være i dialog med projektleder og hovedvejleder Kirsten Gram-Hanssen inden udarbejdelsen af denne. Ph.d.-projektet vil være placeret på Statens Byggeforskningsinstitut på Aalborg Universitet København, i forskergruppen for byer og boliger, som har et internationalt anerkendt forskningsmiljø inden for forbrugssociologiske studier af hverdagslivspraksisser og energiforbrug.

Nærmere oplysninger om stipendiernes faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor mso Kirsten Gram-Hanssen kgh@sbi.aau.dk, tlf. 23605653

Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen. Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved en af universitets forskerskoler med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen. Ansøgernes kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Lisbeth Diinhoff, Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, ld@adm.aau.dk , tlf. 9940 9589.

Mere information om ph.d.-skolen Planning and Development findes via dette link: http://www.en.plan.aau.dk/doctoral-programme/

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

SBI-18001

Ansøgningsfrist

30/01/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.