Undervisningsassistenter i Formueret I søges

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for den Juridiske Skole er en stilling som undervisningsassistent Formueret I ledig til besættelse fra 01.09.2018 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Den Juridiske Skole søger et antal undervisningsassistenter til faget Formueret I på erhvervsjura- og jurauddannelsens 1. semester, til ansættelse pr. 1. september 2018 eller snarest muligt herefter. Ansættelsen sker for en periode på 3 år.

Som undervisningsassistent skal du varetage 15 X 2 timers holdundervisning i fagene Aftaleret og Erstatningsret samt rette 2 sæt øvelsesopgaver. Undervisningen ligger i perioden 1. september til 1. december 2018. Herudover skal du varetage eksamen.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og omfatter et timetal på maks. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
 
Kvalifikationskrav
For at komme i betragtning til stilingen kræves, at ansøgeren er cand.jur/ cand.merc.jur. og efterfølgende har arbejdet med retsområdet på et højt fagligt niveau i praksis. Ansøgere med undervisningserfaring foretrækkes.
Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som undervisningsassistent skal vedhæftes:
  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes. 

Yderligere henvendelser om stillingen kan fås ved henvendelse til leder af Den Juridiske Skole Professor mso Liselotte Madsen på tlf. 9940 2812, eller ved henvendelse til fagets fagansvarlige Professor Anders Ørgaard på 9940 9877.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Konsulent, Freja Maj Christensen, tlf. 9940 3898 eller e-mail hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Finansministeriets cirkulære af 17.1.2001 om timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2018-224-01775

Ansøgningsfrist

Wed May 30 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.