Klinisk lektor i lungemedicin (2018-224-01805)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som klinisk lektor inden for lungemedicin ledig til besættelse fra den 1. september 2018 eller snarest herefter. Ansættelsen er tidsubegrænset, og er med 15 årlige konfrontationstimer i gennemsnit.

Stillingsbeskrivelse

Studerende ved lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet startede på Aalborg Universitetshospital 1. september 2013. Den kliniske lektor vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen i lungemedicin i på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet i samarbejde med fagets kliniske professor. Undervisningen ved Aalborg Universitetshospital omfatter casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, bedside, projektarbejde, lærerfeedback og faglig refleksion. Desuden indbefatter arbejdet opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige opgaver, gennemførelse af eksaminer, vejledning ved forskeruddannelse samt deltagelse i bedømmelsesudvalg ved tildeling af videnskabelige grader.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ved Klinisk Institut med henblik på at ruste underviserne bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsesforløbet. Dette forventes gennemført af kliniske undervisere ansat ved Klinisk Institut.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinisk Koordinator Stig Andersen, stiga@dadlnet.dk eller tlf.: 2720 6016, eller til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge ved en af de sygehusafdelinger, der varetager undervisningen af lægestuderende i kliniske fag, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag samt bliver erklæret kvalificeret af et sagkyndigt bedømmelsesudvalg, der er nedsat i henhold til § 4, stk. 3 i Bekendtgørelse nr. 170 af 17. marts 2005 om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

Ansættelse som klinisk lektor kræver en videnskabelig grad (minimum ph.d.) eller tilsvarende niveau. Ansøgere skal være forskningsaktive og skal have veldokumenterede undervisningskompetencer.

Ansøgere med undervisnings- og forskningserfaring inden for medicinsk lungemedicin vil blive foretrukket.

Ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter (her) og aftale om kliniske lektorer ved universiteter under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 eller Cirkulære om organisationsaftale for kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter (2011).  Ansættelse forudsætter forudgående samarbejdsaftale mellem det sygehus, hvor vedkommende er ansat som overlæge, afdelingslæge eller 1. reservelæge og Aalborg Universitet. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ.
  • En komplet og nummereret publikationsliste, men ikke publikationer.
  • Veldokumenterede undervisningskompetencer – dokumenteres ved indlevering af undervisningsportfolio, dokumenteret pædagogisk uddannelse el plan for gennemførelse heraf.
  • En redegørelse for andre kvalifikationer, med relevans for stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7307.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

En klinisk lektor aflønnes med et honorar på kr. 95.200 (marts 2012-niveau) for 60 konfrontationstimer årligt. Ansættelse kan ske med et varierende antal konfrontationstimer fra 15 til 60 timer med forholdsmæssig løn. Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud.

Ansættelse og aflønning i henhold til aftale om kliniske lektorer ved universiteter under  Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser af 29. november 2012 og Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter og eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.

Stillingsnummer

2018-224-01805

Ansøgningsfrist

Mon Jul 02 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.