Videnskabelig assistent tilknyttet LISES-projektet 2018-224-01837

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, er en tidbegrænset 1-årig stilling som videnskabelig assistent ledig til besættelse fra 01. september 2018 eller snarest derefter. Stillingen er 20 timer ugentligt

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er knyttet til LISES projektet. LISES er et fireårigt forskningsprojekt (2016-2020) finansieret af Innovationsfonden, som bliver gennemført af Aalborg Universitet i tæt samarbejde med Holstebro og Herning kommune samt KL. Projektet tager udgangspunkt i den store udfordring, som Danmark og andre vestlige lande har med at øge arbejdsmarkedsdeltagelsen for de mest sårbare ledige. Det er målet, at udvikle nye og innovative løsninger på beskæftigelsesudfordringen, som kan implementeres og testes undervejs i projektperioden. I modsætning til megen forskning er ambitionen for LISES-projektet, at vidensudviklingen foregår i tæt sammenspil mellem forskergruppen fra Aalborg universitet og ledere og medarbejder i Herning og Holstebro kommune, således at praktikerne er medskabere af de løsninger, som de skal implementere. Læs mere på https://lisessite.wordpress.com/

Opgaven består dels i at bidrage til projektadministration og formidling af projektet blandt andet gennem hjemmeside og sociale medier. Der vil også være mulighed for at indgå i analyse og skriveaktiviteter i forskningsgruppen


Kvalifikationskrav
Kandidaten skal have en relevant, samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (gerne sociologi, politologi eller kandidat i socialt arbejde). Erfaring med eller kendskab til beskæftigelsespolitik og praksis i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet er en forudsætning. Kendskab til forskningsområdet vil desuden være en fordel.


Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Uddannelse (Kandidatbevis m.v.).
• Videnskabelige kvalifikationer.
• Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Bedømmelse
Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved en sagkyndig person.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Kontaktoplysninger
Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til Lektor Dorte Caswell, tlf. 99402614, e-mail caswell@sossci.aau.dk. Ligeledes henvises til følgende hjemmeside: http://www.soc.aau.dk/

Såremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jess Gjerulff Gertsen, tlf. 99403897, e-mail. jgg@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstuktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2018-224-01837

Ansøgningsfrist

Sat Jun 30 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.