Klinisk Professor i øre-næse-halskirurgi 2018-224-01974

En stilling som klinisk professor i øre-næse-halskirurgi og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og øre-næse-halskirurgisk afdeling, Klinik Hoved-Orto, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. april 2019 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Afdelingen varetager opgaver indenfor specialet oto-rhino-laryngologi, hoved- og halskirurgi. For nærmere specifikation henvises til Sundhedsstyrelsens specialeplan 2017.

Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er ansat som overlæge ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat.

Kvalifikationskrav

Den kliniske professor har ansvaret for afdelingens forskning. Afdelingen ønsker ved ansættelsen at styrke forskningen bredt indenfor specialet udgående fra Aalborg Universitetshospital. I ansættelsen forventes der endvidere deltagelse i specialets undervisningsforpligtelser. Den kliniske funktion vil være indenfor øre, næse- eller halskirurgi.

Der ønskes en professor med betydelig videnskabelig produktion og erfaring med forskningsledelse, tiltrækning af funding og konferencer samt ph.d.-vejledning. Desuden vil arbejdsopgaverne, udover det daglige arbejde i klinikken, omfatte udvikling af fagområdet, forskning, forskeruddannelse og videreuddannelse af forskere. Ca. halvdelen af arbejdstiden anvendes til universitetsrelateret arbejde.

Indenfor specialet er der i særlig grad etableret basal og klinisk forskning indenfor mellemøre- (pato)fysiologi, -mekanik og mellemøresygdomme. Dette område ønskes yderligere understøttet, videreudviklet og udvidet til også at inddrage indre øre. Yderligere ønskes forskning styrket indenfor halskirurgi, næse/bihulekirurgi og audiologi.

Derudover forventes det, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning, da den kliniske professor kan imødese prægraduat undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet, indenfor eget fagområde.

Til stillingen er knyttet en klinisk assistent og en halv teknisk-administrativ medarbejder.

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her, og bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg.

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til ledende overlæge ØNH-kirurgisk afdeling Henrik Jacobsen på tlf: 20660872, dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482, institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245 eller lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt på tlf. (+45) 9766 1302.

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Jette Grønning på j.groenning@rn.dk eller (+45) 9766 6248.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitæ samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner.

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, på dbo@adm.aau.dk eller på tlf. (+45) 9940 7307.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2018-224-01974

Ansøgningsfrist

Mon Oct 01 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.