2018-224-01975 Adjunktur i computational thinking i et organisatorisk læringsperspektiv

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Campus Aalborg er en tidsbegrænset 3-årig fuldtidsstilling som adjunkt inden for computational thinking i et organisatorisk læringsperspektiv ledig til besættelse fra 1. februar 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

På både uddannelsesområdet og i arbejdspraksisser er der et øget fokus på kompetencer indenfor computational thinking. Adjunkturet henvender sig til ansøgere, der ønsker at arbejde med læring og computational thinking, herunder at undersøge hvordan processer der understøtter computational thinking udvikles og implementeres, og ikke mindst forankres i organisationer og hos den enkelte, hvad end det er i skolen, på ungdoms- eller længerevarende uddannelser, eller i offentlige eller private organisationer.

Ansøgere til stillingen forventes at have erfaringer med empirisk forskning inden for området af computational thinking og/eller it og organisatorisk læring, og erfaring med både kvantitative og kvalitative tilgange vil være en fordel. Herudover vil erfaring med undervisning og vejledning inden for dette område også være en fordel, ligesom erfaring med problembaseret projektundervisning og digitale elæringsværktøjer vil blive vægtet særligt højt


Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale og eksisterende samarbejdsrelationer, pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og undervisning, samt evne og vilje til at indgå i vidensamarbejde med eksterne parter i projekter og i ansøgningsarbejde.

Ansøgningen skal indeholde følgene: 

  • Motiveret ansøgning.
  • Opdateret CV.
  • Fuldstændig publikationsliste.
  • Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
  • Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne).
  • Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).


Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til forskningsgruppeleder Rikke Ørngreen, e-mail rior@learning.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Magnus Bach Andreasen på Fakultetskontoret, mail hs-hr@adm.aau.dk.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder findes her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

Stillingsnummer

2018-224-01975

Ansøgningsfrist

Mon Oct 15 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.