AAU logo

Vacant positions

2019-224-02092 Undervisningsassistent

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Datalogi er et antal stillinger som undervisningsassistent ledig til besættelse i perioden 1. marts 2019 - 28. februar 2022, eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Datalogi opslår hermed et antal stillinger som undervisningsassistent indenfor datalogi.

Arbejdsopgaverne vil bla. bestå af elementær undervisning hovedsageligt på bacheloruddannelserne i datalogi og softwareingeniør på 1. semester, men opgaver på andre semestre kan forekomme.

Ansøger skal derfor have indgående kendskab til et bredt udvalg af fagområde og pædagogik for de relevante uddannelser.

Der henvises i øvrigt til studieordningen for bacheloruddannelserne i hhv. datalogi Studieordning for bachelor i datalogi og software Studieordning for bachelor i software

Du skal have en datalogisk funderet uddannelse og have faglig indsigt i væsentlige datalogiske problemstillinger.

Du skal have udstrakt kendskab til PBL og uddannelse generelt.

Du skal kunne tale og skrive dansk.

Såfremt der skulle være spørgsmål til stillingerne, kontakt venligst lektor Kristian G. Olesen, kgo@cs.aau.dk.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen, est-st-hr@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 9680.

Stillingen som undervisningsassistent er en deltidsstilling med henblik på selvstændig varetagelse af undervisningsopgaver normalt af elementær karakter eller undervisning, der supplerer undervisning varetaget på adjunkt-, lektor- eller professorniveau.

Undervisningsassistenten varetager undervisning inden for faget efter institutionens bestemmelse. Undervisningsassistenten skal have særlig tilladelse til at fungere som eksaminator.

Arbejdstimetallet er maksimalt 780 timer.

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen eller eksamen på et tilsvarende niveau samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgning, publikationer, fyldestgørende CV og andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen vedhæftes ansøgningen.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen. 
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.7.2015, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02092

Ansøgningsfrist

Thu Jan 31 00:00:00 CET 2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.