AAU logo

Vacant positions

Ph.d.-stipendium i ultralyd inden for almen medicin (23-19010)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, er et ph.d.-stipendium ledigt inden for forskningsprogrammet Clinical Science and Biomedicine. Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. marts 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt vil stillingen fokusere på anvendelsen i ultralyd indenfor almen medicin. Det er væsentligt med en forudgående kendskab for almen medicin som fagområde og anvendelsen af ultralyd.

Nærmere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor Janus Laust Thomsen (jlt@dcm.aau.dk), eller professor Martin Bach Jensen (mbj@dcm.aau.dk).

Ph.d.-stipendier har normalt en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: www.medicine.aau.dk 

Kvalifikationskrav:
Ph.d.-stipendier tildeles personer, der har bestået kandidateksamen. Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Ansøgningen skal indeholde:

  • En motiveret ansøgning, hvori der fremgår begrundelse for at ansøge 
  • Opdateret curriculum vitæ 
  • Uddannelse (kopi af bevis for opnåede grader) 
  • Videnskabelige kvalifikationer
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen
  • Referencer/anbefalinger 
  • Personlige data 

Spørgsmål om stipendier og løn m.m. kan rettes til Ruth Klitte, AAU Ph.d., e-mail: rk@adm.aau.dk, telefon 9940 7993.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

23-19010

Ansøgningsfrist

25/02/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.