AAU logo

Vacant positions

Vil du være med til at sikre gode rammer for forskning og innovation?

Er du en dedikeret forandringsleder? Kan du lede effektivisering, processer, og digitalisering i respekt for og i samarbejde med andre? Brænder du for at bidrage til andres personlige og faglige udvikling? Er du stand til at sætte dig ind i komplekse og lovregulerede sagområder? Kan du manøvrere godt i organisationsudvikling og forandringstid? Så er det måske dig vi søger som leder til ph.d.-enheden på Aalborg Universitet. Det er en fuldtidsstilling med tiltrædelse 1. oktober 2019 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Om AAU Innovation

I AAU Innovation er vi ca. 100 medarbejdere, der på forskellig vis arbejder med forskningsstøtte og vidensamarbejde. Vi er organiseret i specialiserede enheder og teams, der understøtter universitetets kerneaktiviteter med ydelser knyttet bl.a. til innovation, entreprenørskab, fundraising, matchmaking, kontrakter og ph.d.-administration. AAU Innovation er i løbende omstilling til en organisation, der arbejder mål-, behovs-, kunde- og datadrevet.

Vore kontorlokaler er baseret på aktivitetsbaseret indretning, som indebærer, at der er hjemmebaser for de enkelte enheder, ikke faste pladser og færre skriveborde end der er medarbejdere. Der er rig mulighed for at tilgå øvrige rum og faciliteter, der er designet til at understøtte forskellige behov, arbejdsstile og krav, som opgavens løsning måtte stille.

Ph.d.-enheden er en relativt ny enhed, etableret i efteråret 2018 som følge af en større reorganisering af universitetets samlede administration. Medarbejderne i ph.d.-enheden, som er erfarne på området, er samlet på tværs af tidligere organisatoriske enheder. Enheden er blevet en del af AAU Innovation med virkning fra 1. juni 2019.

Aalborg Universitetet har fem ph.d.-skoler, som hver især er specialiseret inden for de tilhørende fagområder og uddanner ph.d.-studerende på et fagligt højt niveau. Der er i alt ca. 850 ph.d.-studerende indskrevet ved de 5 ph.d.-skoler. Ph.d.-enheden har til opgave at yde administrativ understøttelse af ph.d.-skoleledere, fakultetsledelser og institutter, samt hjælpe og vejlede ph.d.-studerende fra indskrivningstidspunktet, til de står med deres diplom i hånden. Du kan læse mere om ph.d.-området på https://www.aau.dk/forskning/phd/


Vi er drevet af AAU’s strategi ”Viden for verden” https://www.aau.dk/om-aau/strategi-udviklingskontrakt/, og af at transformere ny viden til nyttigt og nyttiggjort, i et respektfuldt samarbejde med omverdenen. Læs mere om AAU på https://www.aau.dk/ og om AAU Innovation på https://www.innovation.aau.dk/

Om jobbet

Vi søger en dedikeret, struktureret og inspirerende leder, som kan skabe resultater gennem andre. Du får ansvaret for teamudvikling, koordinering og kvalitetssikring på ph.d.-området. Du skal bidrage til fortsat effektivisering og digitalisering af sagsgange og processer, i respekt for og i samarbejde med involverede aktører. Ph.d.-enheden skal integreres i AAU Innovation, men skal også bidrage til skabelsen af ny fælles kultur og videre udvikling i den forandringsproces, som AAU Innovation er i gang med.

Du får i det daglige ledelsesansvar for 11 dedikerede og specialiserede medarbejdere og du skal sikre, at opgaverne bliver løst effektivt og i en høj kvalitet med afsæt i god forretningsforståelse, og i samspil med fakultetsledelser og ph.d.-skoler. Du skal sikre, at der er tæt sammenhæng mellem fakulteternes og ph.d.-skolernes behov og ph.d.-enhedens ydelser, samtidig med, at du holder fokus på universitetet som én organisation.

Du indgår i et ledelsesteam med lederne af de andre enheder i AAU Innovation. Vi opererer med dobbelt lederskab, som indebærer at vi bidrager ledelsesmæssigt til udvikling af hele organisationen via fælles strategi, projekter og indsatser, foruden at vi har ansvaret for ledelse i egne enheder.

For at få succes i jobbet skal du bidrage aktivt og værdiskabende til udviklingen af AAU Innovation, og til opfyldelse af fakulteternes strategier på ph.d.-området. Du skal bidrage til en samlet og velfungerende ph.d.-enhed, der arbejder i tæt samspil med de øvrige enheder. Du skal præstere solid understøttelse af den transformation, som følger naturligt, når enheden skal forankres i en ny organisation. En organisation, der er i konstant forandring.

Læs mere om Aalborg Universitets ledelsesgrundlag her: https://www.stillinger.aau.dk/digitalAssets/392/392295_331914_aau_ledelsesgrundlag_dk.pdf


Dine kvalifikationer

Din ledelsestilgang afspejler dine gode samarbejdsevner, høje faglighed og personlige integritet. Du har solid ledelsesforståelse og – erfaring, og er i stand til at koble ph.d.-området med overordnet strategi og mål. Du er i stand til at skabe den tillid, der er nødvendig for at etablere gode samarbejdsrelationer, internt såvel som eksternt. Som personaleleder mestrer du at sætte retning og skabe følgeskab samtidig med at du er optaget af at udvikle mennesker både fagligt og personligt.

Vi forventer, at du har

 • Relevant kandidatuddannelse
 • Solid erfaring med personaleledelse og teamudvikling, gerne fra offentlig virksomhed, og har konkrete ledelsesværktøjer i værktøjskassen
 • Erfaring med driftsledelse og faglig koordinering
 • God organisations- og forretningsforståelse, samt politisk tæft
 • Gode analytiske evner, som gør at du kan drive implementering af politikker, systemer, regler og retningslinjer
 • Sans for økonomi, og erfaring med budgetlægning og budgetopfølgning
 • Et særligt blik for optimering og digitalisering af arbejdsgange
 • Gode samarbejdsevner, og kan arbejde på tværs af strategier, prioriteter og kulturer
 • Er en dygtig kommunikator, både mundtligt og skriftligt
 • Har humor og en pragmatisk tilgang til tingene
 • God intuition og er empatisk
Hvis du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte Sekretariats- og Kontraktchef Nina Schjoldager på telefon 2138 1714 eller ns@adm.aau.dk

Første samtalerunde forventes afholdt i uge 35, 2019. Der kan blive anvendt en test i forbindelse med ansættelsesprocessen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i staten med indplacering som chefkonsulent. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

2019-224-02333

Ansøgningsfrist

18/08/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.