AAU logo

Vacant positions

Byggefaglige kommunikationskonsulenter til SBi

Vil du være med til at forbedre byggeriet og det byggede miljø gennem forskningsbaseret viden? I så fald er der her en sjældent udbudt mulighed. Efter over 10 års ansættelse har to af SBi’s dygtige kommunikationsfolk netop besluttet at søge andre udfordringer i bygge- og boligsektoren. Så nu har vi brug for to nye byggefaglige kommunikationskonsulenter til vores team i København. Det er måske noget for dig, hvis du kan se dig selv i rollen som sparringspartner for vores forskere, som redaktør af SBi-anvisninger og som projektleder af formidlingsopgaver. Du tiltræder 1. september eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

En af dine vigtigste opgaver bliver at hjælpe vores forskere med at forbedre tekster og illustrationer, bl.a. til SBi-anvisninger. Forskernes rolle er at være forfattere, mens din rolle er at være redaktør. Det indebærer bl.a., at du rådgiver forskerne om eksterne ansøgninger og om afgrænsning og disponering af stoffet i de enkelte SBi-anvisninger. Senere i processen er det dig, der samler alle trådene og færdiggør og kvalitetssikrer tekster, illustrationer og den store sammenhæng.

En anden opgave er at planlægge og gennemføre formidling af konkrete forskningsresultater, fx gennem nyhedsbreve, presseomtale og SoMe, hvilket selvfølgelig skal ske med henblik på de relevante målgruppers behov.

Endelig spiller du rollen som projektleder af formidlingsopgaver, som både kan omfatte leverancer fra kommunikationskolleger og fra SBi’s forskere og eksterne samarbejdsparter. Det gælder fx de forskningsprojekter, hvor SBi har projektledelsen af formidlingsdelen.

Du bliver placeret i SBi’s sekretariat, som ud over dig består af 20 dygtige og ambitiøse kolleger, der arbejder med forskningsformidling, markedsføring, kundebetjening, økonomistyring og personaleadministration. Dine nærmeste kolleger bliver vores tre andre kommunikationskonsulenter, vores to illustratorer, vores forlagskoordinator, vores dtp-medarbejder, vores webmaster samt vores sekretariatschef, som du også får reference til. Dine nærmeste samarbejdspartnere bliver SBi’s forskere, eksterne deltagere i forsknings- og formidlingsprojekter samt eksterne leverandører af formidlingsprodukter.

Vi forventer, at du har en uddannelse som bygningskonstruktør, arkitekt, ingeniør eller lignende og ser gerne, at du har efteruddannet dig i kommunikation og projektledelse.

For at få succes i stillingen, er det nødvendigt, at du har byggefaglig indsigt, herunder kendskab til bygningsreglementet og kendskab til et eller flere af SBi’s forskningsområder. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med udarbejdelse af bidrag til det almene byggetekniske fælleseje.            

Derudover er det et krav, at du har gode evner for skriftlig kommunikation, at du er velskrivende og perfekt til dansk retskrivning. Du må både have erfaring med at redigere andres tekster og erfaring med udarbejdelse af byggetekniske illustrationer, herunder bestilling og kvalitetssikring af illustrationer. I den forbindelse har du formentlig kendskab til SketchUp og Illustrator samt evt. andre programmer til udarbejdelse af illustrationer, 3d-modeller og animationer.

Endelig må du have erfaring med eller i det mindste ambitioner om selv at være projektleder.

For så vidt angår de personlige kompetencer, lægger vi for disse stillingers vedkommende særlig vægt på omhyggelighed, selvstændighed og gode samarbejdsevner.

SBi er en del af Aalborg Universitet København, som er beliggende i lyse og venlige bygninger på kajkanten i Københavns Sydhavn.

SBi’s kultur er stærkt præget af, at instituttet har et samfundsmæssigt formål: At skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Kulturen er også kommerciel, og vi tjener penge på at formidle vores forskningsbaserede viden til praksis.

SBi er en familievenlig arbejdsplads med flextid, og medarbejderne nyder stor fleksibilitet med hensyn til selv at tilrettelægge deres arbejdstider.

SBi lægger vægt på ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at ansøge, uanset køn, alder, etnisk baggrund osv.

Hvis du har spørgsmål angående stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Jesper Kirkeskov, tlf. 9940 2262, e-mail jek@sbi.aau.dk, som også kan sende dig en supplerende job- og kravprofil.

Ansøgningsfristen er søndag 18. august 2019. Vi gennemfører første samtalerunde tirsdag 20. og torsdag 22. august 2019 og anden samtalerunde tirsdag 27. august 2019. Mellem første og anden samtalerunde vil vi bede dig om at udføre en hjemmeopgave, som du skal afsætte et par timer til, og hvor du skal sende din besvarelse senest søndag 25. august.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkårene følger gældende overenskomst i Staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten eller anden relevant overenskomst. Der er mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1053925

Ansøgningsfrist

18/08/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.