AAU logo

Vacant positions

2019-224-02400 Ekstern Lektor ved Institut for Kommunikation og Psykologi

Ved Institut for Kommunikation og Psykologi, Det Humanistiske Fakultet, Aalborg Universitet, København er der et antal stillinger som ekstern lektor ledig ved bacheloruddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier og kandidatuddannelsen Kommunikation. Stillingerne er til besættelse fra 1. februar 2020 og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse

Stillingerne indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination inden for felterne retorik, visuel kommunikation, interpersonel kommunikation, strategisk kommunikation og digitale medier. Der lægges vægt på undervisning og vejledning på baggrund af forskningsbaseret viden og universitetets principper for læring, Problembaseret Læring (PBL), som blandt andet indebærer problemorientering og projektarbejde. Den ideelle kandidat har derfor kendskab til og erfaring med begge dele.


Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på www.kdm.aau.dk.


Kvalifikationskrav
Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 

CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Institutleder Mikael Vetner, vetner@hum.aau.dk 9940 7263 eller Vidensgruppeleder Gorm Larsen, gormlarsen@hum.aau.dk 9940 8990.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, email: hsf-dvip@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2019-224-02400

Ansøgningsfrist

31/10/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.