AAU logo

Vacant positions

Ph.d.-stipendium inden for faldforebyggelse hos ældre (23-19069)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, er et ph.d.-stipendium ledigt inden for ph.d.-programmet Clinical Science and Biomedicine. Stipendiet er ledigt til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Stillingsbeskrivelse


Projektbeskrivelse

Faldulykker hos ældre mennesker er et stort og økonomisk tungt problem i DK. En oversigtsartikel fra primo 2019 viser, på tværs af 108 RCT træningsstudier, en beskeden faldreducerende effekt på 23%. Et præliminært studie fra Schweitz har imidlertid vist en faldreduktion på 54% gennem specifik kognitiv-motorisk interaktionstræning. Dette ph.d.-projekt sigter mod at skabe overblik indenfor kognitiv-motorisk interaktionstræning, samt at gennemføre et RCT med fald som det primære endemål. Projektet er tværdisciplinært og involverer samarbejdspartnere fra Aalborg Kommune og Aalborg Universitet.

Beskrivelse af det videnskabelige miljø
Som ph.d.-studerende vil du blive tilknyttet forskningsenheden i Geriatri ved Aalborg Universitetshospital og forventes at deltage i afdelingsmøder, videnskabelige møder, undervisning og øvrige ph.d.-aktiviteter.

Hovedvejleder
Hovedvejleder er professor Stig Andersen, Geriatrisk afdeling, Aalborg Universitetshospital, email stiga@dcm.aa.dk, telefon 9766 4183.

Yderligere oplysninger om stipendiets faglige indhold kan fås ved henvendelse til seniorforsker, Martin Grønbech Jørgensen, mgj@rn.dk , 9766 4198.

Jobbeskrivelse
Den ph.d.-studerende forventes at udføre videnskabeligt arbejde i projektet og at bidrage til undervisning ved Aalborg Universitet. Videnskabeligt udarbejdes en systematisk oversigtsartikel indenfor området kognitiv-motorisk interaktionstræning. Desuden gennemføres et randomiseret forsøg på en ny form for kognitiv-motorisk interaktionstræning kaldet Dalcroze Erytmics på hjemmeboende ældre. Udover at undersøge effekten på fald risikoen ønskes også sekundære analyser på generel livskvalitet, ensomhed, sociale relationer, samt en række fysiologiske mål.

Ph.d.-projektet kræver en høj grad af selvstændighed og involverer udarbejdelse af en forskningsdatabase og forsøgsprocedurer, planlægning, rekruttering og kontakt til de ældre, informationsmøder, dataoparbejdning, statistisk dataanalyse, artikelskrivning og formidling af resultaterne. Du vil få sparring i arbejdet gennem at indgå i et tværfagligt team af bestående af læger, idrætsfysiolog og fysioterapeuter.

Derudover vil dine nøgleopgaver være:

 • At styre og udføre dit ph.d.-projekt.
 • At tage ph.d-kurser.
 • At skrive videnskabelige artikler og sammenfatte en afhandling.
 • At undervise og formidle din forskning.
 • At gennemføre et forskningsophold ved en ekstern forskningsinstitution.
 • At udføre relevante arbejdsopgaver for Geriatrisk afdeling.
 • At bidrage til kandidatuddannelsen i medicin ved Aalborg Universitet.
Kvalifikationer
 • Gennemført kandidatuddannelse i medicin, folkesundhedsvidenskab, humanfysiologi eller et tilsvarende relevant fagområde.
 • Gode mundtlige og skriftlige engelskkundskaber.
 • At du taler, forstår og skriver dansk flydende, af hensyn til kontakten til de ældre og udfærdigelse af informationsmateriale på dansk.

Øvrige kvalifikationer, der vægtes højt i bedømmelsen, er:

 • Relevant erhvervs- eller projekterfaring f.eks. udførelse af randomiserede studier hos ældre.
 • Lyst til at indgå i et tværfagligt forskningsteam.
 • Entusiasme, selvstændighed og gode samarbejdsevner.
 • Videnskabelige meritter.
 • Evnen til at skabe struktur og holde overblik samtidig med at kunne tænke videnskabeligt og kreativt.

Ansættelsesvilkår
Ph.d.-stipendier er berammet til en varighed på 3 år, og det er en forudsætning for tildeling af stipendiet, at der samtidigt sker en indskrivning som ph.d.-studerende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets ph.d.-skole med henblik på gennemførelse af en forskeruddannelse efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1039 af 27. august 2013 om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelser. Efter bekendtgørelsen skal forskeruddannelsesforløbet evalueres hvert halve år. Det er en forudsætning for den fortsatte stipendieudbetaling, at det hidtidige forløb godkendes ved evalueringen.

Spørgsmål om stipendiet og løn m.m. kan rettes til Ruth Klitte, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, e-mail: rk@adm.aau.dk tlf. 9940 7993.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Følgebrev som tydeligt angiver hvilket ph.d.-stipendium du søger, samt hvad der er din motivation for at søge stillingen, og hvilke videnskabelige perspektiver du ser i projektet.
 • CV
 • Eksamensbeviser og karakterudskrifter for din bachelor- og kandidatuddannelse
 • Andre relevante informationer f.eks. publikationsliste, anbefalinger mv.
 • Fulde kontaktoplysninger (navn, adresse, telefon, e-mail) på referencepersoner

NB: - det er ikke nødvendigt at uploade en "projektbeskrivelse" som krævet i rekrutteringsportalen. Der kan blot uploades et blankt dokument.

Ansøgningsprocedure

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Ansøgerens kvalifikationer vil blive bedømt af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansættelse vil forudsætte positiv bedømmelse fra bedømmelsesudvalget. På baggrund af bedømmelsesudvalgets indstilling vil dekanen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet træffe beslutning om tildeling af stipendium.

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har en ph.d.-skole, The Doctoral School of Medicine, Biomedical Science and Technology: https://www.medicine.aau.dk/doctoral-school/ 

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen og aflønning sker i henhold til aktuelt gældende Cirkulære om Overenskomst for akademikere i staten, bilag 5, protokollat til overenskomst for akademikere i staten som ph.d.-stipendiater, og Cirkulære af 13. juni 2007 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.

Stillingsnummer

23-19069

Ansøgningsfrist

27/10/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.