AAU logo

Vacant positions

2019-224-02430 Klinisk Lærer i Almen Praksis

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en eller flere stillinger som Klinisk Lærer i almen praksis ledig til besættelse fra den 01. November 2019 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænset for en periode på tre år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Den kliniske lærer i almen praksis vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske kandidatuddannelse på Aalborg Universitet inden for eget fagområde – almen medicin. Den kliniske lærer vil gennem bidrag til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet. 

Det forudsættes, at den kliniske lærer er godkendt som alment praktiserende læge og arbejder i praksis. Sidstnævnte skal være basis for studerende på den medicinske kandidatuddannelse ved AAU’s ophold i almen praksis og dermed som led i undervisningen indenfor det almenmedicinske område. 

De kliniske lærere i almen praksis forventes derfor at huse de studerendes ophold i praksis for en periode på 10 dage i løbet af 3 uger på 1. og 2. semester eller 5 dage forud for afsluttende kandidateksamen. Afhængig af størrelsen på praksis vil det være muligt at huse enten 1 eller flere studerende på samme tid. Under de studerendes ophold i praksis forventes det, at den kliniske lærer i almen praksis involverer den studerende i det daglige arbejde i praksis, på det niveau den enkelte studerende har, inklusiv at lade de studerende selvstændigt varetage konsultationer. 

Den kliniske lærer i almen praksis vil desuden blive tilbudt pædagogisk efteruddannelse og træning i det omfang vedkommende selv ønsker. 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til koordinator for almen praksis Annette Engsig a.engsig@rn.dk.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en medicinsk kandidateksamen og speciallægeanerkendelse i almen medicin.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg, og den samlede vurdering vil være en heldhedsbetragtning, hvor både pædagogiske kvalifikationer, interesse og erfaring, samt evt. forskningsmæssige erfaring vil vægtes. 

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ. gerne inkl. publikationsliste
  • En redegørelse for undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer eller anden form for materiale, der kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige og forskningsmæssige niveau
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Camilla Jonstrup Christensen, cjc@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7339.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.9.2013

Stillingsnummer

2019-224-02430

Ansøgningsfrist

28/10/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.