AAU logo

Vacant positions

2019-224-02478 Adjunktur inden for Informationssystemer og digital innovation i organisationer

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Politik og Samfund, er en tidsbegrænset 4-årig stilling som adjunkt inden for Informationssystemer og digital innovation i organisationer, ledig til besættelse fra 1. Februar 2020 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt er stillingen tilknyttet Center for IT-ledelse ved Institut for Politik og Samfund. Den ansatte skal være indstillet på at deltage i forskningsgruppens aktiviteter samt igangsætte nye forskningsprojekter i samarbejde med forskningsgruppens medarbejdere. Undervisningsmæssigt vil den ansatte primært skulle afholde sin undervisning på to uddannelser tilknyttet studienævnet for digitalisering, nemlig hhv. en kandidatuddannelse i IT-ledelse og en bacheloruddannelse i innovation og digitalisering.


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, som man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.


Kvalifikationskrav
Adjunktstillingen er en tidsbegrænset 4-årig videreuddannelsesstilling med forpligtelse til forskning og undervisning. Hertil kan i begrænset omfang komme andre opgaver fastlagt af universitetet.

Det forudsættes, at ansøgere til adjunkturet har videnskabelige kvalifikationer på ph.d.-niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forskningspotentiale samt pædagogiske kvalifikationer, herunder erfaring med projektvejledning og forelæsninger.

Det forudsættes endvidere, at ansøgere til adjunktstillingen kan dokumentere at have såvel undervisnings- som forskningserfaring med relevans for fagområderne informationssystemer og digital innovation i organisationer. Der efterspørges især følgende kompetencer: IT projektledelse, IT implementering, IT-drevet procesforbedring, digital innovation og digital transformation.


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ønsker, at adjunktstillinger giver karrieremuligheder både inden for og uden for universitetet. Derfor er adjunktstillinger udformet sådan, at de kompetencer, man opnår i stillingen, både kvalificerer til en forskerkarriere og en karriere i den private og/eller offentlige sektor. Senest et år før stillingens udløb tilbydes adjunkten en samtale, som afklarer det videre karriereforløb.


Der efterspørges især følgende forskningsmæssige kompetencer med relevans for fagområderne informationssystemer og digital innovation i organisationer: IT projektledelse, IT implementering, IT-drevet procesforbedring, digital innovation og digital transformation.


Yderligere kvalifikationskrav

Det vil være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model, og at ansøgere kan undervise på dansk.


Ansøgningen skal indeholde

• Motiveret ansøgning.
• Opdateret CV.
• Fuldstændig publikationsliste.
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 5 publikationer.
• Medforfattererklæringer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne). Skabelon til medforfattererklæring findes nederst på denne side.
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Vejledning findes nederst på denne side.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.
 
Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. 

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen, der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.
 
Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til professor mso Jeppe Agger Nielsen, tlf. 9940 8212, e-mail agger@dps.aau.dk    
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se http://www.dps.aau.dk/

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2019-224-02478

Ansøgningsfrist

26/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.