AAU logo

Vacant positions

2019-224-02481 Lektor i Medicinsk Fysik, Onkologi

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som Lektor i Medicinsk fysisk, Onkologi, ledig til besættelse pr. 01.02.20 eller snarest derefter. Ansættelsen er tidsubegrænset og er på 5 %.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen består af såvel undervisning som forskning.

Forskningen ligger inden for specialet medicinsk fysik i onkologien og er fokuseret på udvikling af nye strålefeltplanlægningsteknikker, dels for fotonstråling og dels for protonstråling, samt på nye behandlingsmodaliteter, såsom MR-linac. En vigtig del er monitorering af behandlingseffekter ved kræftsygdomme og videnskabelig forskning med fokus på begrænsning af strålebivirkninger.

Undervisningen vil hovedsageligt ligge inden for stud.med. uddannelse og ph.d.-vejledning på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men kan også forekomme ved universitetets øvrige uddannelser.

Lektoren indgår i forskergruppen Onkologi, hvor han/hun skal deltage i den overordnede strategiske forskningsudvikling, samt bidrage til forskningsstrategi, handleplan, årsrapport og formidling.

Lektoren indgår som medlem af onkologiens forskningsudvalg og har tæt samarbejde med den kliniske lærestolsprofessor og øvrige videnskabeligt ansatte samt afdelingens kliniske personale.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj, dekan Lars Hvilsted Rasmussen og klinisk professor Ursula Falkmer, tlf. 9766 1411

Kvalifikationskrav
Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, herunder erhvervelse af ph.d.-graden, men vil også kunne være opnået på anden måde, evt. i forbindelse med udviklingsopgaver i en erhvervsvirksomhed. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau såvel som dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer.

Ved besættelse af stillingen vil ansøgerens forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer begge tilsammen indgå med en hovedvægt i helhedsvurderingen. 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret Curriculum Vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Camilla Jonstrup Christensen, cjc@adm.aau.dk, tlf. (+45) 9940 7339.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses 
her

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2019-224-02481

Ansøgningsfrist

19/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.