AAU logo

Vacant positions

2019-224-02488 Ekstern Lektor i informationssystemer

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Politik og Samfund, er en stilling som ekstern lektor i informationssystemer, med primær tilknytning til Studienævnet for Digitalisering, ledig til besættelse fra 1. februar 2020.

Stillingsbeskrivelse


Den eksterne lektor skal først og fremmest stå for at tilrettelægge og gennemføre undervisning, herunder afholde forelæsninger, øvelser og eksamen. Derudover kan den eksterne lektor fungere som projektvejleder, projekteksaminator og intern censor i forbindelse med studienævnet for digitaliserings uddannelser, hvis dette aftales. Der foretrækkes en ansøger med kendskab til fagfeltet informationssystemer samt til problembaseret projektarbejde.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år med max. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales inden hvert semesters påbegyndelse. Timetallet for forårssemestret 2020 er 200.  

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, herunder særlige specialer og kundskaber, relevant praksiserfaring eller andre kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer, særligt erfaring med universitetsundervisning samt projektvejledning og projekteksaminer, indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til studienævnsformand Sabine Madsen på sam@dps.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, mail: hsf-dvip@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02488

Ansøgningsfrist

25/11/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.