AAU logo

Vacant positions

Undervisningsassistent i kemi ved Adgangskursus

Ved Adgangskursus under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet er en stilling som Undervisningsassistent i kemi i 300 timer pr. år ledig fra den 01.01.2020-31.12.2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse. Bemærk at timerne hvert år ligger i forårssemesteret. Adgangskursus er en adgangsgivende eksamen til ingeniør- og maskinmesteruddannelser og er et alternativ til andre adgangsgivende eksaminer, som STX, HF, HTX, HHX og lign. Adgangskursus har afdelinger i Aalborg og Esbjerg, stillingens arbejdssted er i Aalborg. Adgangskursus henvender sig til håndværkere eller andre, som har tilegnet sig praktisk erfaring, og som nu vil læse en ingeniør- eller maskinmesteruddannelse, men mangler en adgangsgivende eksamen. Adgangskursus tilbyder også enkeltfag til dem, som har en adgangsgivende eksamen, men mangler nogle fag på specifikke niveauer. På Adgangskursus undervises i fagene dansk, engelsk, fysik, kemi og matematik. Se mere på www.ak.aau.dk

Stillingsbeskrivelse

Undervisning vil være i kemi på gymnasialt niveau.

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til studieadjunkt Trine Clausen Hansen, mail: trine@staff.aau.dk, tlf. 9940 7750.

Oplysninger om Adgangskursus og stillingen i øvrigt kan fås ved henvendelse til studieleder Henrik Brohus, mail: hb@civil.aau.dk tlf. 9940 8539. 

Kvalifikationskrav:

Kvalifikationskravet til stillingen er en kandidateksamen eller kvalifikationer på tilsvarende niveau. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens faglige kvalifikationer samt pædagogiske kvalifikationer. Det vil være en fordel, hvis ansøgeren har pædagogiske erfaringer med undervisning og vejledning. Stillingsindholdet er undervisning og relaterede opgaver.

Bedømmelse af ansøgere sker ved internt bedømmelsesudvalg.

Ansøgningen skal være vedhæftet:

  • CV
  • Eksamensbevis
  • Dokumentation for undervisningsmæssige kvalifikationer (skal kunne danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige/pædagogiske niveau)

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Ansættelsesbekendtgørelse af 13.03.2012, Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 28.06.2013, samt Personalestyrelsens cirkulære af 17.01.01 om Timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest. Studerende, der bedømmes kvalificeret til ansættelse som undervisningsassistent, ansættes iht. overenskomst af 23.03.07 for Studenterundervisere ved universiteter mv. indgået af Finansministeriet, Studenterundervisernes Landsforbund og Foreningen af Danske Lægestuderende.

Den samlede ansøgning inklusive bilag kan kun sendes elektronisk via nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

 

Stillingsnummer

2019-224-02524

Ansøgningsfrist

13/12/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.