AAU logo

Vacant positions

2019-224-02518 Ekstern Lektor i Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for MBA og HD uddannelserne er en stilling som ekstern lektor i Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter og services ledig til besættelse fra 01.01.2020 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stilling omfatter primært undervisning, eksamination og vejledning på fagene Styring af finansielle virksomheder og Finansielle virksomheders produkter og services

Ansættelsen sker for en periode på 3 år med maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

For at komme i betragtning til stillingen forventes det, at ansøgeren har en relevant uddannelse (fx. MBA) og stor praktisk og ledelsesmæssig erfaring fra den finansielle sektor.
Derudover foretrækkes ansøgere med undervisningserfaring og erfaring med vejledning og eksamination.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede eksaminer, kopi af eksamensbevis vedhæftes.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Seniorrådgiver Lars Krull, Tlf. 9940 2705, e-mail krull@business.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Gry Trosborg Andersen på HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 10.01.2019. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2019-224-02518

Ansøgningsfrist

15/12/2019

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.