AAU logo

Vacant positions

2020-224-02853 Ekstern lektor i Organisation og Ledelse

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for MBA og HD uddannelserne, er en stilling som ekstern lektor i Organisation og ledelse ledig til besættelse fra 01.09.2020 eller snarest muligt herefter. 

Stillingsbeskrivelse


Stillingen vil omfatte planlægning og udførsel af seminarundervisning, samt vejledning og intern bedømmelse af projektarbejde, godkendelsesopgaver og eksamensopgaver.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet. Ved ansættelse i kraft af relevant praksiserfaring, skal du have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder, der er opnået eller opnås gennem beskæftigelse inden for faget.

Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:

  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes. 
  • Dokumentation for undervisningserfaring

Koordinator på HDO, Lektor René Nesgaard Nielsen, rnn@business.aau.dk, tlf. 9940 8241

Ansøgningsfristen er den 05.06.2020.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, e-mail: hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i h. t. Uddannelses- og Forskningsministeriets til enhver tid gældende Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter samt den til enhver tid gældende aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m. fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2020-224-02853

Ansøgningsfrist

05/06/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.