AAU logo

Vacant positions

Projektkoordinator til projektteamet ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet

Ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet søger vi snarest muligt en engageret og erfaren projektkoordinator med teamlederkompetencer samt stærke administrative kompetencer inden for forskningsprojekter og ekstern funding. Stillingen er en fast fuldtidsstilling. I stillingen som projektkoordinator vil du delvist indgå i projektteamet som projektadministrator med en fast projekt- og opgaveportefølje og delvist varetage rollen som projektkoordinator med det faglige ansvar for hele projektteamet på instituttet. Du vil ligesom det øvrige projektteam referere til sekretariatslederen. Projektteamet består af 7 projektadministratorer og 1 fundraiser. Instituttets projektportefølje tæller omkring 200 eksterne bevillinger, fordelt på EU midler, private fonde og statslige midler.

Stillingsbeskrivelse

Som projektkoordinator skal du kunne gå forrest, sætte retning og være med til at styrke, udvikle og drive et effektivt sammenhængende projektteam og sikre et godt arbejdsmiljø.

Du vil få ansvaret for at sikre en høj og ensartet kvalitet i administrationen af forskningsprojekter i hele processen fra ide til ansøgning (pre award) og administration af den konkrete bevilling (post award). I samarbejde med instituttets økonomiteam bliver du ligeledes ansvarlig for budgetlægning samt periode- og månedsopfølgning for instituttets samlede eksterne omsætning.

 Som projektkoordinator vil de primære arbejdsopgaver omfatte:

 • Koordinere opgaver og ressourcer i projektteamet
 • Sikre og løbende udvikle ledelsesrapportering til projektledere som institutledelse
 • Agere sparringspartner for projektledere samt instituttets ledergruppe
 • Optimere, systematisere og udvikle processer og arbejdsgange med effektiv implementering
 • Sikre efterlevelse af gældende interne og eksterne retningslinjer med en høj grad af standardiserede processer på tværs af organisationen
 • Etablere og indgå i brede, tværgående arbejdsfællesskaber på forskellige niveauer i organisationen
 • Understøtte faglig sparring og kompetenceudvikling af projektteamet

Som projektadministrator vil de primære arbejdsopgaver omfatte: 

 • Økonomiske styring af en bred projektportefølje med forskellige bevillinger fra bl.a. EU, forskningsråd, private virksomheder og fonde
 • Sikring at både interne og eksterne retningslinjer efterleves i projektadministrationen
 • Udarbejdelse regnskaber i henhold til bevillingsgivers krav og deadlines
 • Økonomisk opfølgning på igangværende projekter samt ajourføre interne økonomiværktøjer
 • Udarbejdelse og kvalitetssikring budgetter til projektansøgninger
 • Projektrelaterede koordinerings- og kommunikationsopgaver.
  Disse kan f.eks. være kontakt til projektpartnere og bevillingsgivere; forberedelse, afholdelse og opfølgning på møder, workshops og konferencer; korrektur på rapporter, samt opdatering af projekthjemmesider og anden formidling af projektet.  

Din Profil

Du er en energisk person der motiveres af en spændende og varieret hverdag, hvor du positivt ser muligheder frem for begrænsninger. Du er engageret og initiativrig af natur og god til at motivere dit team, hvor du går forrest med at nytænke og udvikle processer og ansvarsområder.

Dine kvalifikationer:

 • Lyst til og gerne erfaring med ledelse af et team
 • solid erfaring med administration af eksterne forskningsbevillinger
 • analytiske evner og erfaring med statusrapportering, dataanalyse og nøgletal
 • Struktureret og kan skabe overblik over store opgavekomplekser og prioritere opgaverne
 • God til at følge op og få afsluttet både egne og fælles opgaver
 • Er god til at kommunikere mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • har et godt humør, en positiv indstilling og gode samarbejdsevner

 Hvem er vi?

Institut for Planlægning er en dynamisk arbejdsplads i konstant udvikling, hvor vi løbende arbejder på at udvikle vores organisation og opgavevaretagelse, så med de rette kompetencer og blik for optimering og udvikling, har du rig mulighed for at sætte dit eget præg på stillingen.

Som administrativ medarbejder på Institut for Planlægning bliver du en del at instituttets sekretariat, som består af en bred gruppe af teknisk administrativt personale, som alle arbejder med supportopgaver til understøttelse af instituttets kerneaktiviteter; forskning, uddannelser og vidensamarbejde.

Hos Institut for Planlægning er vi ca. 200 medarbejdere fordelt på campus i Aalborg og København. Instituttet leverer banebrydende forskning og undervisning inden for planlægning, teknologi og samfund med henblik på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Vi er tværfagligt forankret i de tekniske, natur- og samfundsvidenskabelige discipliner og præsenterer en unik kombination af samfunds- og teknologiforståelse, hvor digitale og teknologiske løsninger samtænkes med samfundets behov.

Vores forskning danner grundlag for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke, og som en del af Aalborg Universitet hviler instituttet på en samfundsengagerende og problemorienteret tilgang. Det er også netop på Institut for Planlægning, at UNESCO-center for problembaseret læring har hjemme. Det er med til at sikre, at vi skaber uddannelser rettet mod arbejdsmarkedet og et samfund med stigende fokus på teknologi, digitalisering, bæredygtighed og partnerskaber til en bæredygtig omstilling.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Lena Haugsted Laursen på telefon 93562313 og mail lena@plan.aau.dk.

Samtaler forventes afholdt i starten af august.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i staten, herunder OAO-fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1103378

Ansøgningsfrist

01/08/2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.