Vacant positions

2020-224-03201 Adjunkt inden for Almen Medicin

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, er en stilling som Adjunkt inden for Almen Medicin ledig fra 1. januar 2021 eller snarest herefter. Stillingen er i 3 årig og på 5%. Klinisk Institut er etableret 1. januar 2013. Instituttet har fysisk beliggenhed i tilknytning til Aalborg Universitetshospital, hvor forskning, uddannelse og klinik er i direkte sammenhæng med hinanden. Klinisk Institut driver forskning inden for de kliniske specialer og leverer desuden forskningsbaseret undervisning til alle fagområder på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Klinisk Institut har tilknyttet omkring 40 forskningsenheder med hvert deres speciale. Mange af forskningsenhederne er organiseret i en række tværfaglige forskningssamarbejder inden for større forskningsområder, f.eks. hjerte-kar-sygdomme, kræftsygdomme og neurologiske tilstande.

Stillingsbeskrivelse

Forskningsmæssigt vil stillingen ligge inden for Almen Medicin og der vil i forskningen være særligt fokus på brug af ultralyd i almen praksis.

Undervisningen vil i hovedsagen ligge inden for Almen Medicin, men også ved universitetets øvrige uddannelser.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Janus Laust Thomsen, Leder af Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet, tlf.: 2460 5044, e-mail: jlt@dcm.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende videnskabelige kvalifikationer. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges vægt på ansøgerens forskningspotentiale. 

Den samlede ansættelse som adjunkt kan ikke være på mere end 4 år i en tidsbegrænset ansættelse (man kan max. være ansat 8 år som adjunkt i Danmark). 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.
  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)
  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøgerne må max. vedhæfter 5 af disse publikationer.
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio.
  • Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.
  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.
  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.
  • Referencer/anbefalinger.
  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.'

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg. Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Jeannette Bøgh, jebo@adm.aau.dk, tlf. 9940 7968.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2020-224-03201

Ansøgningsfrist

Wed Dec 02 00:00:00 CET 2020

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.