Vacant positions

Projektøkonom / projektadministrator til controlling og rådgivning

Du er forskerens tætte samarbejdspartner, der rådgiver om økonomi og understøtter forskningsprojekterne administrativt fra idé til drift. Forsknings- og undervisningsaktiviteterne på Institut for Kultur og Læring på Aalborg Universitet orienterer sig ’ud mod verden’ – med både danske, nordiske, europæiske og globale perspektiver. Fokus er på bl.a. kultur, samfund, identitet, organisationer, læring, sprog og digitalisering på tværs af tid og rum. Instituttet er beliggende i Aalborg og København. Forskningsprojekterne dækker et bredt spektrum af områder, som orienterer sig mod forståelse af og nytænkning inden for samfund, virksomheder, organisationer og organisatoriske praksisser. Variationen er stor og spænder fra små projekter med kort tidshorisont og begrænsede budgetter til store satsninger med budgetter på mange millioner kroner over flere år. Instituttets projektportefølje er alsidig og i løbende udvikling, og derfor søger vi en dygtig kollega til vores Projektteam pr. 1. januar 2022 eller snarest derefter. Der er mulighed for ansættelse i København eller i Aalborg.

Stillingsbeskrivelse

Økonomistyring, Rådgivning og Sparring
Projektteamet understøtter forskningsprojekter fra idé/udvikling til administration af de opnåede bevillinger. Teamet har i alt 8 medarbejdere, der sparrer og samarbejder tæt på tværs af afdelingerne i Aalborg og København.

Som projektøkonom/projektadministrator får du et alsidigt samarbejde med instituttets forskere i forhold til controlling, rådgivning og administration af forskningsprojekter hjemmehørende både i København og Aalborg. Der vil derfor indimellem være behov for at rejse mellem de fysiske lokaliteter.

Du får et tæt parløb med projektlederen (en forsker), hvor du proaktivt skal bidrage til den gode, løbende dialog om projektet - med særligt fokus på økonomien og øvrige administrative aspekter i relation til projektbevillinger.

Som projektøkonom er dine primære opgaver:

  • Økonomisk projektstyring/-administration i samarbejde med forskere (projektledere), herunder opfølgning på projekternes budget og forbrug.
  • Udarbejdelse af projektregnskaber ud fra universitetets og bevillingsgiveres retningslinjer og regler samt løbende kontakt til bevillingsgivere.
  • Rådgivning af forskere i forbindelse med kommende samarbejdsprojekter og forskningsansøgninger, idet rådgivningsopgaven primært vil omhandle økonomi/budgetter samt regler og rammer.
  • Administrativ håndtering af projektopstart med tæt kontakt til AAU’s jurister (hvor du f.eks. bidrager til udarbejdelse af samarbejdsaftaler) samt samarbejde med andre relevante kolleger i AAUs fællesfunktioner.

Ud over dit tætte samarbejde med forskerne om deres projekter bliver du også en central del af Projektteamet, hvor du kommer til at bidrage aktivt til udvikling af teamet og dets forretningsgange. Eksempelvis vil du i tæt sparring med dine kolleger skulle medvirke til vidensdeling, kompetenceudvikling og udvikling af procedurer og værktøjer.

Dialogorienteret og tal-stærk kollega
Du har en relevant uddannelsesbaggrund inden for økonomi, eks. HD(R), cand.merc.aud, cand.oecon, professionsbachelor i offentlig administration eller anden kontorfaglig uddannelse suppleret med relevant efteruddannelse/erfaring fra praksis.

Vi forestiller os, at du har nogle års relevant erhvervserfaring som administrator med stærke kompetencer inden for økonomistyring og rådgivning i en offentlig eller privat organisation, en NGO eller lignende. Du kan også have opnået relevant erfaring gennem økonomi- og rådgivningsopgaver i andre sektorer, f.eks. fra et revisionsselskab, et pengeinstitut eller anden virksomhed inden for rådgivning og finansiering.

Vigtigt er det at du:

  • Trives med tal og økonomi og er en erfaren bruger af økonomisystemer og Officepakken (især Excel).
  • Kan læse og sætte dig ind i de regler og betingelser, som gælder for hvert enkelt projekt og dermed sætter en ramme for projektet.

Som person er du først og fremmest dialogorienteret med stærke kommunikative kompetencer, og du har lyst til og flair for at rådgive og vejlede om økonomi og budgetter. Derudover er du:

  • God til at skabe og bevare overblik og arbejde selvstændigt og systematisk med din egen projektportefølje.
  • Samarbejdsorienteret og i stand til at indgå konstruktivt og proaktivt i opgaver, der skal løses i samarbejde med andre.
  • Dygtig til at formulere dig præcist i skrift og tale både på dansk og engelsk. Begge dele er en forudsætning, idet universitetet er en arbejdsplads med mange internationale kolleger og samarbejdspartnere.

Et attraktivt økonomijob, der bidrager til viden for verden
Du tilbydes et job, hvor du kommer til at samarbejde tæt med førende forskere. Du får således indblik i og berøring med vidt forskellige projekter vedrørende samfundsforhold og udvikling både i dansk, international og global kontekst på et institut og et universitet, der arbejder strategisk med at udvikle og udbrede viden for verden.

Om Institut for Kultur og Læring
Instituttet har samlet ca. 300 medarbejdere fordelt på campusser i Aalborg og Københavns Sydhavn, hvoraf omkring 70 medarbejdere har arbejdsplads i Sydhavnen.

Som medarbejder på instituttet vil du møde en arbejdsdag med udfordrende opgaver. Du får dygtige og engagerede kolleger samt et godt arbejdsmiljø med plads til sparring, inddragelse og kompetenceudvikling.

Du kan læse mere om instituttets forskning, uddannelser etc. på www.kultur.aau.dk

Yderligere oplysninger
Første samtalerunde forventes afholdt (virtuelt) mandag den 15. november.

En eventuel 2. samtale forventes afholdt torsdag den 18. november (Campus Aalborg) eller fredag den 19. november (Campus Sydhavnen). 

Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte faglig områdeleder på Institut for Kultur og Læring, AAU, Helle Birch Andersen på tlf. 9940 2322 eller mail hba@hum.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. gældende overenskomst i Staten, herunder OAO- fællesoverenskomsten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg. 

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Stillingsnummer

1173784

Ansøgningsfrist

07/11/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.