Vacant positions

2021-221-66860 Videnskabelig Assistent til forskningsprojekter og undervisning

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kultur og Læring, Campus Aalborg opslås hermed med ansættelse 1. januar 2022 til 31. august 2024 en stilling som videnskabelig assistent tilknyttet forskningsgruppen Capacity Building and Evaluation (CaBE). Stillingen er fuld tid (37 timer ugentlig) i perioden januar til og med juni 2021, derefter er den 6 timer ugentlig.

Stillingsbeskrivelse

Projekternes specifikke kvantitative opgaver kræver følgende kompetencer:

  • Erfaring med databehandling i et statistikprogram (gerne STATA eller SPSS), og gerne erfaring med udtræk af data fra SurveyXact.
  • Gode kvantitative analysekompetencer, herunder erfaring med konstruktion og validering af skala/indeks og inddragelse af disse i analyser i samspil med øvrige variable (fx krydstabel- eller regressionsanalyser)
  • Evnen til at arbejde selvstændigt og ikke være bange for at tage ansvar
  • Struktureret tilgang til opgaverne og har et godt overblik
  • God talforståelse

Endvidere kan der fra efteråret 2022 eventuelt tillægges timer til vejledning på bacheloruddannelsen i Organisatorisk Læring.

For mere information om Institut for Kultur og Læring henvises til instituttets hjemmeside https://www.kultur.aau.dk/ 

Til ansøgningen skal der være vedhæftet:

  • CV
  • liste over publikationer. Der må maksimalt vedhæftes tre publikationer. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Medforfattererklæringerne skal være underskrevet af mindst én af de øvrige forfattere.
  • Eksamensbeviser

Bedømmelserne af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne kan efterfølgende blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning.

AAU ønsker at afspejle det omgivende samfund og har diversitet som en kerneværdi. Derfor opfordres alle uanset personlig baggrund og orientering til at søge stillingen.

Shortlisting anvendes. Det betyder, at efter ansøgningsfristens udløb udvælger institutlederen med bistand fra bedømmelsesudvalgets formand de kandidater, der skal bedømmes. Alle ansøgere vil blive informeret om, hvorvidt de er gået videre til bedømmelse eller ej. De udvalgte ansøgere vil blive informeret om bedømmelsesudvalgets sammensætning, og hver ansøger får mulighed for at kommentere den del af bedømmelsen der vedrører vedkommende. Når ansættelsesprocessen er afsluttet, sendes et afsluttende afslag til de ansøgere, der ikke kommer i betragtning til stillingen.

Forventninger ved ansættelse som videnskabelig medarbejder, se her

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved mailhenvendelse til forskningsgruppeleder (CaBE) Julie Borup Jensen, jbjen@hum.aau.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-servicecenter HSF, mail: hs-hr@adm.aau.dk 

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående ”søg online” funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til gældende ansættelsesbekendtgørelse for videnskabeligt personale ved universiteter og gældende stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning sker i henhold til gældende overenskomster for statsansatte akademikere.

 

Stillingsnummer

2021-224-66860

Ansøgningsfrist

29/11/2021

Søg stillingen online
Positions from category

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.