Eksterne Lektorer i Sociologi

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Sociologi er en stilling som ekstern lektor ledig til besættelse fra 1. september 2018 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Lektoratet vil blive anvendt til undervisning i sociologisk teori og kvalitative metoder på sociologiuddannelsen. Stillingen kan tillige omfatte vejledning, udarbejdelse af eksamensspørgsmål og evt. retning af opgaver eller afvikling af mundtlig eksamen.

Ansættelsen sker for en periode på 3 år og omfatter et timetal på mindst 100 timer og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
 
Kvalifikationskrav

Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på ansøgernes pædagogiske kvalifikationer, herunder tidligere undervisningserfaring inden for det sociologiske fagområde. Der vil endvidere blive lagt vægt på dokumenterede forskningsmæssige kvalifikationer. 

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Krav til ansøgningen

Ansøgning til stillingen som ekstern lektor skal vedhæftes:
  • Motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for undervisningserfaring
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Fremsendes der publikationer hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatter(ne).

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen, tlf. 9940 7297.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til HR-Konsulent Freja Maj Christensen, tlf. 9940 3898 eller e-mail hsf-dvip@adm.aau.dk

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23.5.2012. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2018-224-01756

Ansøgningsfrist

27/07/2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.