2018-224-01896 Ekstern lektor til bachelor- og kandidatuddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier.

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Kommunikation og Psykologi, Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier, er der pr. 1 september 2018 eller snarest herefter en ledig stilling som ekstern lektor ved bachelor- og kandidatuddannelsen i Kommunikation og Digitale Medier. Stillingen omfatter et timetal på mindst 100 timer og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen indbefatter undervisning, vejledning og skriftlig og mundtlig eksamination i relation til et eller flere af følgende fagområder: kommunikationsdesign og -teknologier, samt ANT/STS perspektiver, særligt i relation til interaktive medier. Vejledning er primært gruppebaseret og problemorienteret i henhold til universitetets principper for læring.

Den kommende eksterne lektor skal kunne varetage vejlednings- og undervisningsopgaver på bacheloruddannelserne under Kommunikation og Digitale Medier og på kandidatuddannelsen i Kommunikation og være fagligt kvalificeret til at påtage sig vejlednings- og undervisningsopgaver på 1. til 6. semester samt 7. og 8. semester. Der er maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse.
Ansøgere kan orientere sig om semestrenes faglige indhold på www.kdm.aau.dk.


Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 
• CV
• Dokumentation for undervisningserfaring 
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis 
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen 
 
Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.  

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til Institutleder Mikael Vetner, mail: vetner@hum.aau.dk  eller telefon: 9(+45) 940 7263 eller ved Studiekoordinator Camilla Dindler, mail: dindler@hum.aau.dk  eller telefon: (+45) 2364 6720

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Anne Christoffersen på HR-Servicecenter HSF pr. mail hs-hr@adm.aau.dk eller telefonisk på (+45) 9940 9680. 

Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) af 23.5.2012. Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2018-224-01896

Ansøgningsfrist

Mon Jul 23 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.