Lektor inden for trombose og lægemiddelforskning (2018-224-01894)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som lektor inden for trombose og lægemiddelforskning ledig til besættelse fra den 1. oktober 2018 eller snarest herefter. Ansættelsen er tidsbegrænset for en periode på 5 år fra ansættelsestidspunktet og med en beskæftigelsesgrad på 10% (3,7 timer om ugen). Om organisationen Klinisk Institut er etableret 1. januar 2013. Instituttet har fysisk beliggenhed i tilknytning til Aalborg Universitetshospital, hvor forskning, uddannelse og klinik er i direkte sammenhæng med hinanden. Klinisk Institut driver forskning inden for de kliniske specialer og leverer desuden forskningsbaseret undervisning til alle fagområder på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Klinisk Institut har tilknyttet omkring 40 forskningsenheder med hvert deres speciale. Mange af forskningsenhederne er organiseret i en række tværfaglige forskningssamarbejder inden for større forskningsområder, f.eks. hjerte-kar-sygdomme, kræftsygdomme og neurologiske tilstande. Forskningsenheden for Trombose og Lægemiddelforskning har til formål at studere de grundlæggende og kliniske aspekter af trombose og vaskulære sygdomme med henblik på effektiv forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering.

Stillingsbeskrivelse


Om stillingen

Stillingen består af såvel forskning, som undervisning.

Forskningsmæssigt vil stillingen primært ligge inden for kardiovaskulær forskning, herunder forskning indenfor epidemiologi, statistik, og lægemiddelovervågning.

Undervisningen vil i hovedsagen ligge inden for det sundhedsvidenskabelig hovedområde, men kan også foregå ved universitetets øvrige uddannelser.

Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til Torben Bjerregaard Larsen på tobl@rn.dk.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationsniveauet for lektorer skal svare til det niveau, der kan opnås på grundlag af ansættelse som adjunkt, herunder erhvervelse af ph.d.-graden, men vil også kunne være opnået på anden måde, evt. i forbindelse med udviklingsopgaver i en erhvervsvirksomhed. Det forudsættes, at ansøgeren har dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau såvel som dokumenterede undervisningsmæssige kvalifikationer. 

Ved besættelse af stillingen vil ansøgerens forskningsmæssige og undervisningsmæssige kvalifikationer begge tilsammen indgå med en hovedvægt i helhedsvurderingen. Har ansøgeren ikke forud for ansættelse som lektor opnået tilstrækkelig undervisningserfaring, kan lektoransættelsen ske på prøve for en periode på indtil 1½ år.
 

Ansøgningen skal indeholde dokumentation for:

  • En motiveret tekst, hvori begrundelser for at ansøge, kvalifikationer i forhold til stillingen samt intentioner og visioner for stillingen angives.
  • Opdateret curriculum vitae.

  • Kopier af relevante eksamensbeviser (kandidat og ph.d.)

  • Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedhæftes en komplet publikationsliste med angivelse af de arbejder, ansøgerne ønsker at påberåbe sig. Ansøger må max. vedhæfte 10 af disse publikationer. 
  • Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio. Såfremt dette ikke er medsendt skal ansøger vedlægge begrundelse herfor.

  • Formidlingsmæssige kvalifikationer, herunder deltagelse i udvalg, bestyrelser, foreninger o.l.

  • Øvrige kvalifikationer i forhold til stillingen.

  • Referencer/anbefalinger.

  • Personlige data.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7307.

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

2018-224-01894

Ansøgningsfrist

Mon Sep 03 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.