Uddannelsesrådgiver (AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent) til Dekansekretariat, Aalborg Universitet

I Dekansekretariatet på Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet (ENGINEERING) søger vi en dygtig, ambitiøs, og dedikeret medarbejder, der primært skal arbejde med rådgivning og understøttelse af dekanatet – med særlig vægt på samarbejde med prodekanen for uddannelse. Stillingen er normeret til 37 timer ugentligt. Stillingen er til besættelse fra 1. september 2018 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Dekansekretariatet har ansvar for understøttelse af ledelse, strategiarbejde og udviklingsprojekter på ENGINEERING fakultetet. Som rådgiver med særligt ansvar for uddannelse vil du være nært knyttet til prodekanen for uddannelse. Det vil derfor være en af dine vigtigste opgaver, at have indsigt i, viden om og overblik over de mange forskellige aktiviteter og regler, der er gældende inden for uddannelsesområdet. Indsigt i kvalitetssikring af uddannelser, akkreditering og uddannelsesjura vil være en klar fordel. Det vigtigste er dog, at du kender til området og brænder for at bidrage til at sikre og videreudvikle vores samlede uddannelsesportefølje.


FOKUS PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

AAU’s ingeniøruddannelser har inden for det seneste år opnået stor international anerkendelse ved at blive kåret som Europas bedste ingeniøruddannelser og er af MIT blevet udnævnt til at være verdens fjerdebedste universitet til at uddanne ingeniører. Det er vi stolte af, og vi vil gøre meget for at bevare det høje niveau. Du skal derfor dele vores ambition om fortsat at levere ingeniøruddannelser i verdensklasse.

AAU omlægger i efteråret 2018 en stor del af sin administration i et ambitiøst projekt, der skal sikre større sammenhængskraft. I den forbindelse vil du få en afgørende rolle i at agere bindeled mellem fakultetets seks institutter, dekanatet og den centrale enhed Studieservice, der understøtter universitetets uddannelser. Konkret kommer dette til at foregå ved at indgå i forskellige fora, og ved at du gennem netværk og samarbejde bliver en synlig profil, som ved noget om ”hvad der rører sig”. Denne viden og netværk formår du at omsætte til rådgivning af prodekanen for uddannelse og det øvrige dekanat. Da stillingen er nyoprettet søger vi en profil, som kan og vil bidrage til at forme stillingen.


STILLINGEN

I dagligdagen indgår du i dekansekretariatet som pr. 1. oktober forventes at tælle 7 medarbejdere, fordelt på rollerne sekretærer, rådgivere og sekretariatsleder. Du får reference til sekretariatslederen.

Dit primære ansvarsområde er rådgivning inden for uddannelsesområdet, men som en del af sekretariatet vil du også blive en del af den daglige drift (mødeforberedelse, sagsbehandling, analyser, oplæg, besøg m.v.) ligesom du vil blive involveret i eller ansvarlig for et antal strategiske udviklingsprojekter. Det er derfor en fordel, hvis du har erfaring med at lede eller arbejde med projekter tæt på den øverste ledelse. Endelig forventer vi også, at du bidrager til det tætte samarbejde vi har med de to øvrige fakulteter, som vi deler kontorfællesskab med.

Dine konkrete opgaver vil bl.a. være at:

 • Agere sparringspartner og rådgiver for prodekanen for uddannelse. Det vil sige at holde sig orienteret, analysere og fremstille krav og opgaver inden for uddannelsesområdet – og tage ansvar for løsningerne
 • Fungere som bindeled til studieledere, studienævnsformænd, Studieservice og øvrige vigtige aktører inden for uddannelsesområdet på AAU
 • Følge med i relevante uddannelsespolitiske tiltag og tendenser, og omsætte dette til rådgivning af dekanatet (i samarbejde med det øvrige sekretariat)
 • Sikre høj kvalitet i forberedelse, gennemførelse og opfølgning på møder, seminarer osv.
 • Beskrive og drive strategiske projekter, som igangsættes af ENGINEERING dekanatet samt indgå i projekter på AAU-niveau.
 • Sikre fremdrift gennem opfølgning på beslutninger og aktiviteter
 • Lave overordnet sagsbehandling og beslutningsoplæg på sager af ledelsesmæssig karakter som fx indstillinger, lovkrav og eksterne samarbejdsrelationer
 • Understøtte prodekanen og dekanatets daglige og strategiske arbejde
 • Være bindeled og bidrage til arbejdet med kvalitetssikring, akkreditering, studiemiljø, høringer, fastlæggelse af fælles regler og retningslinjer, håndtering af studieordninger m.v.


ER DU DEN RETTE?

Vi søger en rådgiver, som har en relevant kandidatuddannelse og erfaring med ledelsesstøtte, strategi og sekretariatsarbejde. Erfaring med eller kendskab til uddannelsesområdet på et universitet vil være en klar fordel. Optimalt set har du hands-on erfaring med at drive eller udvikle uddannelser, men ønsker nu at bruge dette som baggrundsviden til en rolle som rådgiver, hvor du får stor selvstændig mulighed for at præge jobbet.

For at kunne løse opgaverne, vil det være nødvendigt at du:

 • Er en skarp analytiker med strategisk forståelse og politisk tæft
 • Har en struktureret og selvstændig tilgang til dit arbejde og løser opgaver med kort frist
 • Er god til at samarbejde og har en intuitiv god fornemmelse for, hvordan du kan understøtte dekanatets arbejde med god forberedelse og effektiv administration
 • Har situationsfornemmelse og personlig integritet, så du både tør anbefale og udfordre ledelsen ift. beslutninger, så vi sammen sikrer det bedste resultat.


ET DYNAMISK MILJØ TÆT PÅ DEN STRATEGISKE LEDELSE

Aalborg Universitet er en spændende verden af viden. Til tider har vi en hektisk og omskiftelig hverdag, men vi værdsætter udvikling, læring, samarbejde og et godt arbejdsklima meget højt. Vi vil sørge for, at du får en god introduktion og oplæring, og samtidig har du gode muligheder for at præge dit nye job og bidrage med netop din personlighed og dine erfaringer. Du får frihed under ansvar, et godt arbejdsmiljø med stort engagement og en uformel tone, samt udfordrende opgaver, hvor du kan gøre en forskel. Aalborg Universitet skaber værdi for samfund og menneske ved at skubbe til grænserne for vores viden og formåen.

Læs mere på www.aau.dk.

For flere oplysninger om stillingen er du velkommen til at kontakte Sekretariatsleder Jacob Glensvang på tlf. 25 24 75 14, jag@adm.aau.dk eller ENGINEERING’s Prodekan for uddannelse Olav Geil på tlf. 3012 5865, prodekan-eng-udd@aau.dk

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 8. august 2018 kl. 24:00.

Ansøgninger vil blive læst løbende.

Samtaler afholdes onsdag den 15. august og evt. også 23. august.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen her" og udfyld ansøgningsformularen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten, enten som fuldmægtig eller specialkonsulent. For fuldmægtige ydes der rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen her" og udfyld ansøgningsformularen.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingsnummer

988266

Ansøgningsfrist

Wed Aug 08 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.