Studienævnssekretær med studieansvar for studieteamet i København

Til studiesekretariatet ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet i København søger vi snarest mulig en studienævnssekretær med studieansvar for studieteamet i København. Stillingen er på 37 timer ugentligt hvoraf rollen som studienævnssekretær forventes at udgøre halvdelen. Aalborg Universitet er i gang med en reorganisering af hele det administrative område, hvorfor du får en unik mulighed for at sætte dit præg på den nye organisation.

Stillingsbeskrivelse

Vi søger en serviceminded og udviklingsorienteret studienævnssekretær til Studienævnet for Teknoantropologi og Bæredygtig design, som skal supportere studielederen og i tæt samarbejde med studienævnsformand og studieleder kan løse en række administrative opgaver:

 • Kvalitetssikring af uddannelser - koordinering af selvevalueringsrapporter, bemandingsnotater mv.
 • Udarbejde statistikker og analyser af uddannelserne (frafald, forlænget studietid, beskæftigelse mv.)
 • Kommunikation til studerende, undervisere, ledelse med flere
 • Sagsbehandling og koordinering i forbindelse med ansøgninger og henvendelser
 • Assistere ved udarbejdelse af undervisningsrekvisitioner
 • Studievejledning i forhold til merit, dispensation, udlandsophold, orlov med videre
 • Sikre udarbejdelse og vedligeholdelse af studieordninger, semesterbeskrivelser og evalueringer

Som studieansvarlig for studieteamet skal du kunne sætte retning og skabe et godt arbejdsmiljø. Du skal bidrage til at styrke, udvikle og drive et effektivt sammenhængende studieteam og sikre faglig sparring på de opgaveområder, der ligger i den studieadministrative portefølje. Der er udelukkende tale om fagtigt ansvar og ikke personaleledelse. De primære arbejdsopgaver vil være:

 • Koordinere opgaver og ressourcer i studieteamet
 • Sparringspartner og ledelsessupport for studieleder, sekretariatsleder og den øvrige ledergruppe
 • Identificere udviklingspotentiale i processer og arbejdsgange og sikre effektiv implementering
 • Løbende optimere og systematisere studieadministrationen
 • Sikre en høj grad af standardiserede processer på tværs af organisationen
 • Understøtte kompetenceudviklingen af studieteamet

Din Profil:

Vi søger en engageret og initiativrig person, der

 • kan skabe overblik over store opgavekomplekser og prioritere opgaverne
 • kan sætte retning og motivere
 • har gode kommunikative evner på både dansk og engelsk
 • har solid erfaring med studieadministration
 • har en relevant kandidatuddannelse
 • har indgående kendskab til det danske uddannelsessystem
 • har et godt humør, en positiv indstilling og gode samarbejdsevner
 • motiveres af en travl og varieret hverdag med fleksible arbejdsforhold

Hvem er vi?

Institut for Planlægning arbejder med samfundsudvikling i bred forstand ud fra et fokus på skabelsen af en mere bæredygtig fremtid. Instituttet er kendetegnet ved nyskabende og uafhængig forskningsbaseret viden som grundlag for undervisning og beslutningstagning omkring nuværende og fremtidige udfordringer relateret til bæredygtighed. Vores forskning og undervisning spænder bredt inden for bæredygtig design, omstilling, forbrug og produktion samt miljøvurdering, energiplanlægning, arealanvendelse, livscyklusvurderinger og havmiljø – alt sammen forankret i en problembaseret tilgang til ingeniørvidenskabelige uddannelser i en unik kombination mellem samfundsforståelse og teknologi.

Flere oplysninger kan findes på www@plan.aau.dk og Strategi for de administrative områder

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 33.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sekretariatsleder Lena Haugsted Laursen på telefon 93562313 eller mail lena@plan.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Stillingsnummer

988402

Ansøgningsfrist

Wed Aug 08 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.