Klinisk lærer i almen praksis (2018-224-01909)

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er en stilling som Klinisk Lærer i almen medicin ledig til besættelse per 1. oktober eller snarest muligt herefter. Stillingen er tidsbegrænset for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

Den kliniske lærer vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske kandidatuddannelse på Aalborg Universitet inden for eget fagområde – almen medicin. Der kan også blive mulighed for opgaver inden for klinisk forskning. Den kliniske lærer vil gennem bidrag til tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet.  

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ansat ved Klinisk Institut med henblik på at ruste de kliniske undervisere bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsesforløbet. Dette forløb forventes gennemført af kliniske undervisere ansat ved Klinisk Institut.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til koordinator for almen medicin Annette Engsig a.engsig@rn.dk eller tlf.: 2125 1432, eller dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en medicinsk kandidateksamen og speciallægeanerkendelse i almen medicin. 
Ved den samlede vurdering vil der blive lagt vægt på pædagogiske kvalifikationer og interesse, ligesom forskningserfaring vægtes. 
Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Ansøgning skal indeholde:
  • Curriculum vitæ
  • En komplet og nummeret publikationsliste, men ikke publikationer
  • En redegørelse for undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer eller andre kvalifikationer, der kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige, pædagogiske og forskningsmæssige kvalifikationer
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesproceduren kan fås ved henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7307 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.9.2013

Stillingsnummer

2018-224-01909

Ansøgningsfrist

Mon Sep 03 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.