Ekstern lektor i miljøplanlægning og -regulering (EL085)

Ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design, Institut for Planlægning på Aalborg Universitet er en stilling som Ekstern lektor i miljøplanlægning og -regulering ledig fra 01.09.2017 eller snarest derefter. Stillingen er ledig for en periode på 2 år.

Stillingsbeskrivelse

Institut for Planlægning består af 180 medarbejdere fordelt på 5 sektioner med hver deres sektionsleder og er geografisk spredt med afdelinger i Aalborg og København. Instiutttets arbejdsområde omfatter samfundsudvikling og planlægning i brede forstand og spænder således fra de samfundsvidenskabelige sider af samfundsudviklingen (teknologiske, miljø- og energimæssige, internationale og forvaltningsmæsssige aspekter), over fysisk planlægning, sektorplanlægning og arealforvaltning til tekniske discipliner som landmåling og kortlægning. Instituttet huser desuden et UNESCO-center for Problem Based Learning in Engineering, Science and Sustainability.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor skal dække undervisning og vejledning i miljøplanlægning og -regulering, herunder miljøvurderinger af planer og projekter i et omfang af ca. 100 timer per år. Det vil være en fordel, at der kan trækkes på erfaringer fra kommunal og regional planlægning og regulering af aktiviteter. Det vil desuden være en fordel, hvis kandidaten har erfaringer med at undervise på universitetsniveau og særligt erfaringer med PBL-tilgangen, som er grundlaget for undervisninsaktivieter på AAU.

Undervisningen vil i hovedsagen ligge inden for bachelorprogrammet i By-, Energi- og Miljøplanlægning, men også ved universitetets øvrige uddannelser.


Yderligere faglige oplysninger kan fås ved henvendelse til lektor Ivar Lyhne, telefon 51422310 og e-mail lyhne@plan.aau.dk.

Kvalifikationskrav:
Kvalifikationskravet er kandidatniveau samt yderligere kvalifikationer på højt niveau f.eks. særlige specialer, kundskaber eller praksiserfaringen opnået gennem ansættelse inden for fagets praksisområde. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.

Ansøgningen skal indeholde CV, evt. inkl. publikationsliste, eksamensbevis og undervisningsportfolio.

Den samlede ansøgning inkl. bilag kan kun sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Nickie Kate Hermansen, nkh@adm.aau.dk  tlf. (+45) 9940 7902. 

Information vedrørende vejledninger, ansættelsesprocedure samt gældende lovgivning på området kan ses her.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet).

Stillingsnummer

El085

Ansøgningsfrist

Tue Mar 28 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.