Eksternt lektorat inden for Lærings- og forandringsprocesser og uddannelsesforskning, 2017-224-01381

Ved Det Humanistiske Fakultet, Institut for Læring og Filosofi, Studienævnet for Uddannelse, Læring og Forandring, er der pr. 1. august 2017 eller snarest herefter en ledig stilling som ekstern lektor indenfor lærings- og forandringsprocesser og uddannelsesforskning. Stillingen er ledig for en periode på 3 år og omfatter et timetal på mindst 100 timer og maksimalt 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters begyndelse. Arbejdsstedet er Campus København.

Stillingsbeskrivelse

Den eksterne lektor vil primært være tilknyttet Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring. Der forudsættes en bred teoretisk og empirisk viden inden for fagområderne uddannelsesforskning og studier af læreprocesser. Endvidere søges ansøgere med et stort teoretisk og praktisk kendskab til problemstillinger, der vedrører internationalisering og diversitet ift. uddannelses- og læreprocesser.

Stillingen ønskes besat af personer med undervisnings- og forskningserfaring samt erfaring med udviklings- og/eller konsulentarbejde inden for et eller flere af fagområderne.

Ansøgeren skal kunne undervise og vejlede på en bred vifte af institutternes uddannelser, dog vil de primære arbejdsopgaver være i forbindelse med instituttets kandidatuddannelse i Lærings- og Forandringsprocesser.

Opgaven for den eksterne lektor består hovedsagelig i forelæsninger, vejledning af projektgrupper samt opgavebedømmelser og medvirken ved mundtlige eksaminationer.

Kvalifikationskrav

Kvalifikationskravet er normalt kandidateksamen samt yderligere kvalifikationer, der kan dreje sig om særlige specialer og kundskaber, særlig praksiserfaring eller andre særlige kvalifikationer på højt niveau. Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 
Ansøgningen skal indeholde følgende:
 

CV
• Dokumentation for undervisningserfaring
• Dokumentation for beståede universitetseksaminer, kopi af eksamensbevis
• Evt. andet materiale, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

Yderligere oplysninger vedr. stillingens faglige del kan fås ved henvendelse til studieleder Nikolaj Stegeager pr. mail nikolaj@learning.aau.dk eller telefonisk på (+45) 9940 9781. 


Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Lene Hansen på Fakultetskontoret pr. mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk eller telefonisk på (+45) 9940 7955 
 
Den samlede ansøgning inklusive bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter (Ansættelsesbekendtgørelsen), samt aftale mellem Finansministeriet og AC (Akademikernes Centralorganisation) om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet). Der udstedes frigørelsesattest.

 

Stillingsnummer

2017-224-01381

Ansøgningsfrist

Sun Apr 02 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.