Lektorat i informationssystemer

Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Institut for Statskundskab er en stilling som lektor i informationssystemer ledig til besættelse fra 1. august 2017 eller snarest derefter.

Stillingsbeskrivelse


Forskningsmæssigt er stillingen tilknyttet forskningsgruppen Center for IT-ledelse. Den ansatte skal være indstillet på at igangsætte nye forskningsprojekter i samarbejde med forskningsgruppens medarbejdere og deltage aktivt i undervisningen.

Undervisningsmæssigt vil den ansatte primært skulle afholde sin undervisning på kandidatuddannelsen i IT-ledelse og sekundært på bachelor uddannelsen i innovation og digitalisering.

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som ph.d., adjunkt, forsker eller postdoc, men vil også kunne opnås på anden måde. Indenfor informationssystemer efterspørges især kompetencer indenfor IT projekter, systemudvikling, brugerinddragelse og implementering af IT drevne forandringer.

Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgerne har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering

og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer. Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.

Herudover forudsættes det, at ansøgere til stillingen kan dokumentere at have såvel undervisnings- som forskningserfaring inden for fagområdet informationssystemer. Yderligere forventes det, at ansøgere har erfaring med deltagelse i såvel danske som internationale forskningsprojekter og har publiceret i internationale tidsskrifter og været aktive i internationale konferencer.

Kvalifikationskrav

Det forudsættes, at ansøgere til lektoratet har forskningsmæssige kvalifikationer svarende til det niveau, der kan opnås på grundlag af en tilfredsstillende gennemført ansættelsesperiode som adjunkt/forsker, men vil også kunne opnås på anden måde. Ansøgerne forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Desuden forudsættes det, at ansøgere har modtaget supervision og pædagogisk opkvalificering og har modtaget en positiv skriftlig vurdering af deres undervisningsmæssige kvalifikationer. Herudover vil det være en fordel, men ikke en forudsætning, at ansøgere har erfaring med problembaseret læring (PBL), som er Aalborg Universitets pædagogiske model.
 

Ansøgning skal indeholde

• Motiveret ansøgning
• Opdateret CV
• Fuldstændig publikationsliste
• Liste over publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen. Der må vedlægges maks. 10 publikationer
• Medforfattererklæring. Såfremt der fremsendes publikationer, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i fællesarbejdet. Erklæringerne skal være underskrevet af medforfatter(ne) vejledning
• Eksamensbeviser (kandidat- og ph.d.-bevis).
• Undervisningsmæssige kvalifikationer beskrevet i undervisningsportfolio
 
Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Bedømmelse

Bedømmelse af ansøgerne til stillingen sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger om stillingens faglige indhold kan fås ved henvendelse til institutleder Anette Borchorst, tlf. 9940 8427, e-mail ab@dps.aau.dk
 
For yderligere oplysninger om instituttet, se link
 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsproceduren kan rettes til Malene Steen, tlf. 9940 7959, e-mail humsamf-hrteamet@adm.aau.dk.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Uddannelses- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 899 af 1. juli 2015 om Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Aflønning sker i henhold til gældende overenskomster mellem Staten og AC.

Stillingsnummer

2017-224-01388

Ansøgningsfrist

20/04/2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.