Forsker eller seniorforsker inden for bygningsfysik 224-01393 (GENOPSLAG)

Vil du være med til at forbedre det byggede miljø gennem forskning og udvikling med fokus på sammenspil mellem fugt og bygninger? Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) søger forsker eller seniorforsker med interesse for og viden om bygningsfysik pr. 1. juni 2017 eller snarest herefter. SBi er en del af Aalborg Universitet København, der ligger på A.C. Meyers Vænge tæt på Sydhavn Station i København. Sammen med resten af Aalborg Universitet udgør SBi landets største forskningscenter indenfor det byggede miljø.

Stillingsbeskrivelse

For at imødekomme en stigende efterspørgsel efter forskning, uddannelse og formidling på det bygningsfysiske område søger SBi en eller flere forskere og seniorforskere med særlig fokus på fugtforhold i byggetekniske løsninger.

Klimaforandringer og stigende krav om reduktion af energiforbruget stiller byggeriet overfor nye udfordringer. Dansk byggeskik for nybyggeri må derfor løbende justeres, og overføres til den store del af eksisterende bygninger som forventes at skulle energirenoveres i de kommende år. Dette kræver forskning og udvikling af nye byggetekniske løsninger og processer både ved nybyggeri og renovering, så der fastholdes et sundt samspil mellem bygning og såvel udeklima som indeklima.

De bygningsfysiske forhold spiller en afgørende rolle for et sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri. Udfordringerne i byggeriet er i forvejen betydelige, og bygningsfysiske problemer indebærer i dag tab af store samfundsmæssige værdier som følge af fx utilstrækkelige eller modstridende ydeevnekrav, skimmel, accelereret nedbrydning af materialer og utætte bygninger.

Stillingen ligger i SBi’s Forskningsafdeling for Byggeteknik og Proces, der forsker inden for hovedområderne:

 • Byggeteknik, ydeevne, sikkerhed og holdbarhed.
 • Byggeproces, samarbejde og innovation

Stillingen omfatter forskning, laboratoriearbejde, formidling, undervisning, myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde indenfor bygningsfysik. Emnerne kan omfatte, men er ikke begrænset til 

 • bygningsfysisk holdbare løsninger ved energirenovering og nybyggeri
 • fastsættelsen af ydeevnekrav og udvikling af tests til dets bestemmelse
 • robusthed og levetid af byggetekniske løsninger
 • samspil mellem fugt, varme og materialeegenskaber i klimaskærmen
 • skimmel og fugtbetinget nedbrydning af byggematerialer
 • fugt i byggeprocessen

SBi indgår i mange netværk både nationalt og internationalt, og forskningen sker i vid udstrækning i samarbejde med virksomheder, organisationer, myndigheder og andre forskningsinstitutioner.

En stilling på SBi indebærer betydelige muligheder for at påvirke det byggede miljø, bl.a. gennem myndighedsrådgivning, SBi-anvisninger, erhvervssamarbejde, undervisning og forskningsformidling. Du bliver en del af et dynamisk forskningsmiljø, hvor der er fokus på videndeling og tværfagligt samarbejde om tekniske og samfundsvidenskabelige opgaver. Forskningen sker både gennem teoretiske studier og eksperimenter i såvel laboratorie som ved feltforsøg.

Kvalifikationer

Det er et krav, at du har en ph.d.-grad eller andre kvalifikationer på tilsvarende niveau og specialviden inden for et eller flere af følgende områder: 

 • varme- og massetransport i og omkring bygningsmaterialer, bygningsdele og/eller bygninger
 • energirenovering af bygninger
 • holdbarhed af bygningsdele og byggematerialer
 • anvendelse af simuleringsværktøjer til analyse af fugt- og varmetransport i konstruktioner

Vi tror, at du har en uddannelse som ingeniør eller anden relevant akademisk uddannelse.

Vi forventer, at du 

 • er velfunderet på dit felt med internationalt udblik og har erfaring med eksperimentelle forskningsmetoder såvel som med simuleringsmodeller. Endvidere er undervisnings- og formidlingserfaring en fordel
 • kan arbejde selvstændigt, og trives godt i et tværfagligt miljø, hvor projekters succes er baseret på kreativt samarbejde med andre faggrupper, forskningskollegaer på SBi og i det øvrige AAU, myndigheder, interesseorganisationer og repræsentanter for byggesektoren
 • har lyst og evne for projektledelse, formidling, undervisning og evne til at tiltrække eksterne forskningsmidler
 • er interesseret i en karriere med fokus på praksisnær forskning og omdannelse af teori til praktisk anvendelige resultater og metoder
 • har stærke mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk. Hvis du ikke allerede kan dansk forventer vi, at du lærer det indenfor en periode som aftales ved ansættelsen.

Der vil ske en faglig bedømmelse af ansøgers kvalifikationer, herunder forskningspublicering samt undervisningserfaring, med mindre disse klart er i uoverensstemmelse med opslagets kvalifikationskrav. Søger du en stilling som seniorforsker, skal du have dokumenterede forskningskvalifikationer og specialviden svarende til minimum tre-fire års forskningserfaring på internationalt niveau inden for dit fagområde.

Yderligere oplysninger

www.sbi.dk kan du læse mere om instituttet og vores forskning. Du er også velkommen til at kontakte Forskningschef Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk eller telefon 9940 2367) for yderligere oplysninger.

Ansøgning

Du opfordres til at gøre din skriftlige ansøgning kort (maksimalt to sider) og vedlægge kopier af eksamensbeviser, CV med oplysning om tidligere beskæftigelse og opgaver, publikationsliste samt maksimalt fem udvalgte nyere forskningsarbejder til brug ved den faglige bedømmelse. Vi skal modtage din online ansøgning senest 3. april 2017.

Du bedes anføre i din ansøgning, om du søger ansættelse som forsker eller seniorforsker.

Instituttet lægger vægt på ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

224-01393

Ansøgningsfrist

Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.