Forsker eller seniorforsker til bærende konstruktioner i byggeriet 224-01394 (GENOPSLAG)

Vil du være med til at forbedre byggeriet og det byggede miljø gennem forskning og udvikling? Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) søger en forsker eller seniorforsker med interesse for og viden om bygningers bærende konstruktioner pr. 1. juni 2017 eller snarest derefter. SBi er en del af Aalborg Universitet København, der ligger på A.C. Meyers Vænge tæt på Sydhavnen Station. Sammen med resten af Aalborg Universitet udgør SBi landets største forskningscenter vedrørende det byggede miljø.

Stillingsbeskrivelse

For at imødekomme et stigende behov for forskning, uddannelse og formidling indenfor bærende konstruktioner i byggeriet søger SBi en forsker eller seniorforsker indenfor bærende konstruktioner og husbygning.

Klimaforandringer, nye materialer, ønske om mere bæredygtigt byggeri, reduktion af energiforbruget og stadig større effektivitet stiller nye krav til byggeriet. Den danske byggeskik er under forandring, og sikkerheden af de bærende konstruktioner skal tilgodeses i et byggeri med mange flere leverandører af delsystemer. Der stilles krav til holdbarhed og levetid, og nye innovative løsninger i byggeriet medfører udvikling af nye beregningsmetoder og eftervisning af de bærende konstruktioners virkemåder såvel teoretisk som ved laboratorieundersøgelser. Dette kræver forskning og udvikling af viden som genereres i tæt samarbejde med branchens interessenter både indenfor nybyggeri og renovering.

Stillingen ligger i SBi’s afdeling for Byggeteknik og Proces, der forsker inden for hovedområderne:

 • Byggeteknik, sikkerhed og holdbarhed
 • Byggeproces, samarbejde og innovation

Stillingen omfatter forskning, formidling, myndighedsrådgivning og erhvervssamarbejde inden for bygningskonstruktioner. Dette kan omfatte, men er ikke begrænset til

 • design og udførelse af bærende konstruktioner
 • analyse af bærende konstruktioner med avancerede IKT-værktøjer
 • dokumentation af bærende konstruktioner
 • renovering af konstruktioner i den eksisterende bygningsmasse
 • svigt i byggeriet og årsager til kollaps af konstruktioner
 • innovation af bæredygtige løsninger til fremtidens byggeri

SBi indgår i mange netværk både nationalt og internationalt, og forskningen sker i vid udstrækning i samarbejde med virksomheder, organisationer og myndigheder.

En stilling på SBi indebærer betydelige muligheder for at påvirke det byggede miljø, bl.a. gennem myndighedsrådgivning, SBi-anvisninger, erhvervssamarbejde, undervisning og forskningsformidling. Du bliver en del af et dynamisk forskningsmiljø, hvor der er fokus på videndeling og tværfagligt samarbejde om tekniske og samfundsvidenskabelige opgaver.

Kvalifikationer

Du har en uddannelse som ingeniør og phd-grad eller andre kvalifikationer på tilsvarende niveau inden for et eller flere af følgende områder:

 • husbygning og design af bærende konstruktioner
 • analyse af bærende konstruktioner
 • sikkerhedsteorier og pålidelighedsanalyse
 • modellerings- og simuleringsværktøjer for bærende konstruktioner
 • holdbarhed af bygningsdele og byggematerialer
 • eksperimentel analyse af bærende konstruktioner

Vi forventer, at du

 • er bredt funderet på feltet med internationalt udblik og erfaring med relevante projekter i såvel ind- som udland. Endvidere er undervisnings- og formidlingserfaring er en fordel.
 • kan arbejde selvstændigt, og trives godt i et tværfagligt miljø, hvor projekters succes er baseret på kreativt samarbejde med andre faggrupper, forskningskollegaer på SBi/AAU, myndigheder, interesseorganisationer og repræsentanter for byggesektoren
 • har lyst og evne for projektledelse, formidling, undervisning og evne til at tiltrække eksterne forskningsmidler
 • er interesseret i en karriere med fokus på praksisnær forskning og omdannelse af teori til praktisk anvendelige resultater og metoder
 • har stærke mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk og engelsk. Hvis du ikke allerede taler dansk forventer vi, at du lærer det indenfor en periode som aftales ved ansættelsen.

Der vil ske en faglig bedømmelse af ansøgernes kvalifikationer, herunder forskningspublicering samt undervisningserfaring, med mindre disse klart er i uoverensstemmelse med opslagets kvalifikationskrav. Søger du en stilling som seniorforsker, skal du have dokumenterede forskningskvalifikationer og specialviden svarende til minimum tre-fire års forskningserfaring på internationalt niveau inden for dit ekspertiseområde.

Yderligere oplysninger

www.sbi.dk kan du læse mere om instituttet og vores forskning. Du er velkommen til at kontakte Forskningschef Ruut Peuhkuri (rup@sbi.aau.dk eller telefon 99402367) for yderligere oplysninger.

Ansøgning

Du opfordres til at gøre din skriftlige ansøgning kort (maksimalt to sider) og vedlægge kopier af eksamensbeviser, CV med oplysning om tidligere beskæftigelse og opgaver, publikationsliste samt maksimalt fem udvalgte nyere forskningsarbejder til brug ved den faglige bedømmelse. Vi skal modtage din online ansøgning senest 3. april 2017.

Du bedes anføre i din ansøgning, om du søger ansættelse som forsker eller seniorforsker.

Instituttet lægger vægt på ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Stillingsnummer

224-01394

Ansøgningsfrist

Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.