Karrierekonsulent (AC-fuldmægtig) med undervisningserfaring til AAU Karriere

Aalborg Universitet søger en karrierekonsulent (AC fuldmægtig), som vil få ansvar for at forberede de studerende til det arbejdsmarked, der venter efter endt uddannelse. Der er tale om en nyoprettet fast stilling på 37 timer som ønskes besat pr. 1. august 2017.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen er organisatorisk placeret i AAU Karriere som er en del af Studieservice. AAU Karriere hjælper de studerende med at få den letteste mulige overgang fra studielivet til arbejdslivet. Det gør vi gennem aktiviteter, der styrker de studerendes viden om og tilknytning til erhvervslivet. AAU Karriere bygger bro mellem studerende og erhvervslivet, og vi arbejder tæt sammen med eksterne samarbejdspartnere og studierne.

Som led i Aalborg universitets generelle strategi for området udvides indsatsen med integrerede karriereforløb udbudt i samarbejde med strategisk udvalgte studier. Dit primære fokus vil derfor være - sammen med kollegaer på AAU Karriere og studierne - at være med til at lette de studerendes overgang til arbejdsmarkedet, så de kan bringe deres akademiske kompetencer i spil over for kommende arbejdsgivere.

Primære ansvarsområder:
Du skal undervise i karriereplanlægning og agere procesfacilitator på strategisk udvalgte uddannelser.
Du skal kunne stå i undervisningslokalet og udstråle struktur, tryghed og optimisme, og samtidigt være klar til at slippe strukturen, når situationen kræver det. Du skal vejlede frem for at rådgive. Både med afsæt i det arbejdsmarked som venter og den studerendes faglighed. Og du skal sammen med dine kollegaer have mod og lyst til at udvikle nye undervisnings- og vejledningsmetoder og afprøve dem sammen med de studerende.

Derudover vil du få som fokusområde at løfte karrievejledningen og –undervisningen af internationale studerende generelt og i særdeleshed på de strategisk udvalgte studier.

Du vil primært skulle fokusere på at:
 • analysere og udvikle beskæftigelsesinitiativer i studieforløb, som mindsker akademikerledigheden,
 • afholde og videreudvikle integrerede karriereforløb,
 • hjælpe de studerende til at forstå deres egen faglige profil og deres kobling til et konkret jobområde,
 • afholde individuelle karrieresamtaler med de studerende,
 • løfte karriereindsatsen overfor de internationale studerende,
 • samarbejde med studierne om udvikling og afholdelse af integrerede karriereforløb.
Vi forventer at du:
 • har en relevant akademisk uddannelse,
 • har relevant erhvervserfaring, gerne 3-5 år fra en lignende stilling,
 • er en stærk formidler og procesfacilitator, som evner at balancere mellem det akademiske og det praksisnære,
 • har erfaring med at afholde vejlednings- og undervisningsaktiviteter,
 • er en naturlig netværker,
 • er velformuleret i både skrift og tale samt taler flydende engelsk.
Derudover vil der være en fordel, hvis du har erfaring inden for det internationale område – i særdeleshed med arbejdet med internationale studerende.

Vi tilbyder
En arbejdsplads med mulighed for at afprøve sine ideer, hvor der er et højt engagement og en uhøjtidelig omgangstone. Et spændende og alsidigt job, hvor du kan være med til at præge agendaen for AAU Karriere.

AAU Karriere er en afdeling med 14 ansatte. Vi er en fleksibel arbejdsplads, som lægger vægt på professionalisme, tværfaglighed og samarbejde, fællesskab og sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv. Du skal dog være indstillet på, at arbejdspresset i perioder kan være stort.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til leder af AAU Karriere Rikke Jønson 9940 7449 eller karrierekonsulent Line Randa 9940 7403.

Det forventes, at samtalerne afholdes d. 28. juni 2017.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Stillingsnummer

913649

Ansøgningsfrist

Fri Jun 23 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.