AC-fuldmægtig i København

Ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, København, er en stilling som akademisk medarbejder ledig til besættelse fra 01.10.2017 eller snarest herefter. Stillingen er tidsbegrænset og udløber den 31.12.2020). Ugentligt timetal: 30 (med mulighed for fuld tid på et senere tidspunkt). Arbejdssted er Aalborg Universitet, København, Frederikskaj 10B i Sydhavnen.  

Stillingsbeskrivelse

Institut for Økonomi og Ledelse søger en akademisk medarbejder til at bidrage til planlægning og gennemførelse af et besøgsprogram for afrikanske PhD studerende og post-docs under AfricaLics projektet (www.africalics.org) samt bistå med andre opgaver relateret til forskning, kapacitetsopbygning og uddannelsesaktiviteter i forskningsgruppen for innovation og udvikling (Cluster for Research on Innovation and Development, CRID) der er en del af IKE gruppen ved Institut for Økonomi og Ledelse

Primære arbejdsopgaver:
 • Bistå med organisering af besøgsprogram for afrikanske PhD studerende og post-docs på Aalborg Universitet (planlægning, logistik, kommunikation)
 • Bistå med indgåelse af aftaler med partner universiteter og deltagere i besøgsprogrammet
 • Bistå med evaluering, analyse og rapportskrivning på AfricaLics projektet og andre relevante forskningsprojekter
 • Støtte projektledere i forbindelse med undervisnings- og forskningsadministrative opgaver relateret til innovation og udvikling i Afrika
 • Bistå med udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser i Survey Xact, til forskning og afrapportering, herunder afrapportering om virkninger af besøgsprogrammet
 • Medvirke til logistisk organisering og afvikling af faglige seminarer og konferencer, herunder støtte intern kommunikation, som fx koordinering med deltagere i seminarer, konferencer mm.
 • Bidrage til ekstern kommunikation som fx mindre nyhedsartikler til hjemmesider m.m.
Kvalifikationer:
Ansøgere til stillingen skal have en kandidatgrad inden for samfundsvidenskaberne og grundlæggende forståelse for udviklingslande. Erfaring med universitetsadministration, afrapportering vedr. eksterne projekter og evt. organisering af besøgsprogrammer er en fordel. Endelig er interesse for og/eller erfaringer med administration eller forskning inden for innovation og udvikling en fordel.

Det er vigtigt, at du:
 • Er serviceminded og har interesse for tværkulturelt samarbejde, herunder samarbejde med PhD studerende og forskere fra Afrika.
 • Har gode sproglige kompetencer/flydende i engelsk samt generelt gode kompetencer inden for ekstern og intern kommunikation.
 • Har gode IT-kundskaber (Word, Excel, Survey Xact, evt. også erfaring med opsætning og vedligehold af hjemmesider).
 • Har gode planlægnings- og koordineringsevner. Herunder kunne prioritere og bevare overblik.
 • Er fleksibel og i stand til selvstændigt at løse både simple og til tider komplicerede opgaver.
 • Er en god holdspiller og god kollega.
Vi tilbyder:
 • Et spændende job i et internationalt miljø
 • En arbejdsform, som er udfordrende og selvstændig
 • Et åbent, uformelt arbejdsmiljø med bred kontaktflade både internt og eksternt
 • En arbejdsplads, hvor der lægges vægt på mulighederne for en god sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Det vil bl.a. sige, at vi arbejder med frihed under ansvar og forståelse for forskellighed i arbejdsmæssige prioriteringer og ambitioner
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen af IKE gruppens aktiviteter inden for innovation og udvikling.
IKE-gruppen i København udgøres af et lille hold af medarbejdere, som arbejder med forskning, undervisning og kapacitetsopbygning inden for innovation og udvikling. Da vi er et lille hold af medarbejdere, er fleksibilitet og lyst til at være med til at løse de opgaver, enheden påtager sig, afgørende.

Der må påregnes nogen rejseaktivitet i forbindelse med varetagelsen af stillingen, primært mellem København og Aalborg, da dele af AfricaLics besøgsprogrammet gennemføres i Aalborg.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Margrethe Holm Andersen, tlf. 9940 2752.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten. Der ydes rådighedstillæg til stillingen. Der er mulighed for forhandling af kvalifikationstillæg.

Der er 3 måneders gensidig prøvetid i stillingen.

Aalborg Universitet skal modtage din ansøgning elektronisk vedhæftet CV, eksamensbevis og anden relevant dokumentation. Åbn linket "søg stillingen online" og udfyld ansøgningsformularen.

Stillingsnummer

929037

Ansøgningsfrist

Sun Sep 24 00:00:00 CEST 2017

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.