Klinisk professor i gynækologi og obstetrik (2018-224-01823)

En stilling som klinisk professor i obstetrik og gynækologi og som overlæge ved henholdsvis Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet og Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. september 2018 eller snarest herefter.

Stillingsbeskrivelse

Klinisk Institut er fysisk placeret i forbindelse med Forskningens Hus, bag Aalborg Universitetshospital, Syd, men har også medarbejdere på AAU’s campus i København og Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring. Instituttet bedriver forskning inden for de kliniske specialer og leverer desuden forskningsbaseret undervisning til alle fagområder på den lægevidenskabelige kandidatuddannelse. Klinisk Institut har tilknyttet omkring 40 forskningsenheder med hvert deres speciale. Mange af forskningsenhederne er organiseret i en række tværfaglige forskningssamarbejder inden for større forskningsområder fx hjerte-kar-sygdomme, kræftsygdomme og neurologiske tilstande.

Forskningen i Gynækologisk Obstetrisk Afdeling er organiseret i afdelingens forskningsudvalg. Afdelingen har i dag ansat en professor med 40% forskning. Det opslåede professorat er en yderligere styrkelse af afdelingens forskning og forskningsmiljø. Til stillingen hører en klinisk assistent og en 50% TAP-medarbejder.

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling forestår undersøgelser og behandling af alle former for fødsler og kvindesygdomme samt infertilitet. Afdelingen varetager en række højtspecialiserede funktioner for hele Region Nordjylland, herunder gynækologisk kræft, det obstetriske område samt på fertilitetsområdet. Afdelingen har lokal sygehusfunktion for Aalborg og nærmeste omegn.

Stillingen betragtes som en helhed og kan kun søges samlet. Dog skal ansøgere som allerede er ansat som overlæge ved Region Nordjylland kun søge det kliniske professorat. For så vidt angår professoratet refererer professoren til lederen af Klinisk Institut, mens der for overlægestillingen refereres til den ledende overlæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling.

Kvalifikationskrav

Det kliniske professorat forudsætter varetagelse af kliniske funktioner i forbindelse med overlægestilling ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling sv. t. 50% af arbejdstiden. I den resterende del af arbejdstiden forudsættes universitære funktioner varetaget i form af undervisning, forskning og løsning af andre universitære opgaver. 

Forskningsmæssigt ønskes en person med en indgående forskningserfaring på højeste niveau indenfor såvel både obstetrik og gynækologi, således at professoren kan støtte forskningsmiljøet i afdelingen i en bred forstand. Det forventes at forskningen vil inddrage samarbejde med øvrige kliniske afdelinger på Aalborg Universitetshospital, i resten af Danmark, grundforskningsmiljøer på universitetet samt et betydeligt internationalt samarbejde. 

Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge i et for afdelingen relevant klinisk subspeciale. Der vil ved besættelse af stillingen lægges afgørende vægt på, om ansøgeren har dokumenteret en høj grad af original videnskabelig produktion på internationalt niveau, herunder har videreudviklet fagområdet.

Det vil ligeledes være ønskeligt om den rette kandidat har dokumenteret organisatorisk erfaring.

Herudover foretages en vurdering af vedkommendes varetagelse af forskningsledelse og eventuelt andre ledelsesfunktioner. 

Det forventes at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning, da den kliniske professor kan imødese prægraduat undervisning af lægestuderende på kandidatuddannelsen i medicin på Aalborg Universitet, indenfor eget fagområde. Undervisningen vil i hovedsagen ligge indenfor gynækologi og obstetrik på den medicinske kandidatuddannelse ved Aalborg Universitet, men kan også foregå ved universitetets øvrige uddannelser, på ph.d. Kurser o.l. efter nærmere aftale og kvalifikationer. 

Cirkulære om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter er gældende og kan ses her, og bedømmelse af ansøgere til stillingen sker ved sagkyndigt udvalg. 

Nærmere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482, institutleder Søren Pihlkjær Hjortshøj på tlf. (+45) 9766 6245 eller Lægefaglig Direktør Morten Noreng på tlf. (+45) 9766 1302. 

Stillings- og funktionsbeskrivelse ang. overlægestilling kan fås ved henvendelse til Susanne Bjørn på skb@rn.dk eller (+45) 9766 1335.

Ansøgningen skal indeholde:

Ansøgningen skal være på engelsk og indeholde curriculum vitæ samt fuldstændig publikationsliste. Endvidere ønskes en redegørelse for den hidtidige forskning med henvisning til den vedlagte publikationsliste eller udvalgte dele heraf, forskningsledelse, bedømmelsesarbejde, præ- og postgraduat undervisning samt fremtidige forskningsplaner. 

I forhold til stillingen som overlæge vil ansøger blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Aalborg Universitetshospital har udarbejdet et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøgere til speciallægestillinger i Region Nordjylland. Da en del af skemaet skal udfyldes af ansøger, bedes skemaet rekvireret på hjemmesiden: www.kompetenceskema.rn.dk

Såfremt der er spørgsmål til ansøgningsproceduren, kan der rettes henvendelse til Dini Boer, på dbo@adm.aau.dk eller på tlf. (+45) 9940 7307.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. overenskomst mellem Staten og AC eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale. Professoratet vederlægges med et honorar på DKK 172.744,99 (marts 2012-niveau) årligt.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Stillingsnummer

2018-224-01823

Ansøgningsfrist

Mon Jun 25 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.