Undervisningsassistenter i Sociologi søges

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Studienævnet for Sociologi er 3-4 stillinger som undervisningsassistent ledig til besættelse fra 1. august 2018 eller snarest muligt herefter.

Stillingsbeskrivelse

Stillingen vil kunne blive anvendt til undervisning i sociologisk teori, videnskabsteori, kvalitative og kvantitative metoder på sociologiuddannelsen. Stillingen kan tillige omfatte vejledning, udarbejdelse af eksamensspørgsmål og evt. retning af opgaver eller afvikling af mundtlig eksamen.
 
Ansættelsen sker for en periode på 1-3 år og omfatter et timetal på maks. 780 timer pr. undervisningsår. Timetallet aftales ved hvert semesters påbegyndelse.
 
Kvalifikationskrav
For at komme i betragtning til stillingen forventes, at ansøgeren har en kandidatgrad i sociologi eller tilsvarende kompetencer. Derudover fortrækkes ansøgere med undervisningserfaring i sociologi.
 
Krav til ansøgningen
Ansøgning til stillingen som undervisningsassistent skal vedhæftes:
  • Kort motiveret ansøgning
  • CV
  • Dokumentation for beståede universitetseksaminer. Kopi af eksamensbevis skal vedhæftes. 
  • Evt. dokumentation for undervisningserfaring
  • Evt. publikationsliste, med markering af de vedlagte publikationer, der ønskes taget i betragtning ved bedømmelsen

Fremsendes der publikationer hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring hvoraf ansøgerens andel i fællesarbejdet klart fremgår. Erklæringen skal være underskrevet af medforfatter(ne).

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til studienævnsformand Jakob Skjøtt-Larsen, tlf.: 9940 7297.

Den samlede ansøgning inkl. bilag sendes elektronisk ved at vælge nedenstående "søg online" funktion.

Aalborg Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning iht. Finansministeriets cirkulære af 17.1.2001 om timelønnet undervisning. Der udstedes frigørelsesattest.

Stillingsnummer

2018-224-01830

Ansøgningsfrist

Wed Jun 27 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.