Klinisk lærer inden for psykiatrien 2018-224-02012

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut, Aalborg Universitet er et antal stillinger som klinisk lærer inden for psykiatrien ledig til besættelse pr. 1. november 2018 eller snarest herefter. Stillingerne er tidsbegrænsede for en periode på 3 år, med mulighed for forlængelse.

Stillingsbeskrivelse

De kliniske lærere vil primært skulle varetage klinisk undervisning på den medicinske kandidatuddannelse på Aalborg Universitet inden for eget fagområde. Der kan også blive mulighed for opgaver inden for klinisk forskning.

Studerende ved lægeuddannelsen ved Aalborg Universitet startede på Aalborg Universitetshospital 1. september 2013. Den kliniske lærer vil gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen på kandidatuddannelsen medvirke til udviklingen og implementeringen af kandidatstudieordningen for Aalborg Universitet. Undervisningen kan omfatte casearbejde, forelæsninger, symposier, kliniske færdighedsøvelser, bedside, projektarbejde, lærerfeedback og faglig refleksion. Desuden kan arbejdet indbefatte opgavestillelse og bedømmelse af skriftlige opgaver, gennemførelse af eksaminer, samt vejledning ved forskeruddannelse.

Aalborg Universitet tilbyder et pædagogisk efteruddannelsesforløb til kliniske undervisere ansat ved Klinisk Institut med henblik på at ruste de kliniske undervisere bedst muligt til implementering af problem baseret læring i klinisk undervisning, samt til støtte for faglig og pædagogisk sammenhæng i kandidatuddannelsesforløbet.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Klinisk Koordinator Stig Andersen, stiga@dadlnet.dk eller tlf.: 2720 6016, eller til dekan Lars Hvilsted Rasmussen på tlf.: 9940 3482.

Kvalifikationskrav

Ansættelse som klinisk lærer forudsætter en relevant kandidateksamen. Ved den samlede vurdering vil der blive lagt vægt på pædagogiske kvalifikationer og interesse, ligesom forskningserfaring vægtes.

Bedømmelse af ansøgere sker ved sagkyndigt udvalg.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Curriculum vitæ
  • En komplet og nummereret publikationsliste, men ikke publikationer
  • En redegørelse for undervisnings- og forskningsmæssige kvalifikationer eller anden form for materiale, der kan danne grundlag for en vurdering af ansøgerens undervisningsmæssige, pædagogiske og forskningsmæssige niveau
  • En redegørelse for andre kvalifikationer med relevans for stillingen.

Yderligere oplysninger vedr. ansættelsesprocessen kan fås ved henvendelse til Dini Boer, dbo@adm.aau.dk eller på tlf.: 9940 7307.  

 

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse og aflønning sker i henhold til Finansministeriets cirkulære af 20.5.2012 om Overenskomst for læger i staten (Yngre læger) eller aftale om Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale.  Samt Stillingstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter af 1.9.2013.

Stillingsnummer

2018-224-02012

Ansøgningsfrist

Wed Oct 24 00:00:00 CEST 2018

Søg stillingen online

Online application - some good advice

Online application - some good advice

Aalborg University uses an electronic recruitment system for receiving applications. Towards the bottom in the respective job advertisement you will find a link, which you need to use when applying for the position. Before uploading your application it is important that you have all relevant documentation ready in a Word or PDF format, as you need to upload all material at the same time. You cannot leave the application and return to it a couple of hours later without having to start over.

The system does not support ZIP or images files. Filenames can only contain numbers and letters, and each document must take up no more than 20 MB.

If you experience technical problems, we encourage you to try again. If the technical problems, contrary to expectation, cannot be solved, please contact the member of staff listed as the contact person in the job advertisement.